Nejsou zde vidět žádosti z předchozí verze Dotačního Software
Název žádosti Žadatel Částka k vyúčtování Částka vyúčtováná Datum poslední změny