Nejsou zde vidět žádosti z předchozí verze Dotačního Software

Název žádosti Dotační výzva Žadatel Částka k vyúčtování Částka vyúčtovaná
Příměstský tábor v Rebelu Dotační výzva 2022 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 12 000,00 Kč 9 000,00 Kč
Podpora handicapovaných sportovců v Rebelu Dotační výzva 2022 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 20 000,00 Kč 18 886,00 Kč
Podpora na provoz spolku BC Rebel Dotační výzva 2022 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 20 000,00 Kč 19 730,00 Kč
Sportovní činnost Rebelátka 2022 Dotační výzva 2022 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 20 000,00 Kč 19 698,00 Kč
Kališnická celoroční činnost 2022 Dotační výzva 2022 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich (69057192) 37 000,00 Kč 37 000,00 Kč
Myslivecký kroužek Dotační výzva 2022 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333) 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
Přírodovědné odpoledne Dotační výzva 2022 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Sociálně právní poradna R-Mosty 2022 Dotační výzva 2022 R - Mosty, z.s. (67776779) 169 100,00 Kč 169 100,00 Kč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež R-Mosty Dotační výzva 2022 R - Mosty, z.s. (67776779) 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč
Oprava hydroizolačního souvrství v suterenu při severní fasádě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech Dotační výzva 2022 Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady (00676527) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Florbalové soustředění Butchis 2022 Dotační výzva 2022 BUTCHIS, z.s. (27024784) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Dotační výzva 2022 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Příměstský tábor s florbalem Dotační výzva 2022 BUTCHIS, z.s. (27024784) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Pronájem sportovní haly VŠE, Na Třebešíně 3215/1, Praha 3 pro zajištění celoročního provozu florbalového klubu Butchis Dotační výzva 2022 BUTCHIS, z.s. (27024784) 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč
Celoroční činnost Divadla AQUALUNG v roce 2022 Dotační výzva 2022 Divadlo AQUALUNG z.s. (27045471) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons, 11. ročník Dotační výzva 2022 Pražský hudební institut, z.ú. (07188919) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila, 16. ročník Dotační výzva 2022 Pražský hudební institut, z.ú. (07188919) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Projekt DUO prevence kriminality a drog Dotační výzva 2022 Box club Žižkov, z.s. (63828430) 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Letní soustředěná oddílu JUDO Dotační výzva 2022 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. (63830272) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Dotační výzva 2022 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. (63830272) 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
Senioři Prahy 3 v pohybu Dotační výzva 2022 Senior fitnes z. s. (22724770) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Následná péče ALMA Dotační výzva 2022 Centrum ALMA, z.ú. (22665005) 13 300,00 Kč 13 300,00 Kč
Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2022 Dotační výzva 2022 Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. (75103044) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Příspěvek na provoz Box Clubu Žižkov Dotační výzva 2022 Box club Žižkov, z.s. (63828430) 46 100,00 Kč 46 100,00 Kč
147. PS Galaxie – pravidelná celoroční činnost a akce Dotační výzva 2022 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie (68402279) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Řemeslné workshopy pro děti a mládež Dotační výzva 2022 Šikovné děti, z.s. (06194192) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior Dotační výzva 2022 Šikovné děti, z.s. (06194192) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Tlumočnická služba ČUN Dotační výzva 2022 Česká unie neslyšících, z.ú. (00675547) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
CSS ČUN Praha SAS Dotační výzva 2022 Česká unie neslyšících, z.ú. (00675547) 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
Fresh Senior Praha 3, Program Žijeme poznáním Dotační výzva 2022 Fresh senior z.s. (10844368) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Celoroční činnost České federace Powerchair hockey z.s. Dotační výzva 2022 Česká federace Powerchair Hockey z. s. (27051439) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Mámo, táto zkus to taky!!! Děti dětem Dotační výzva 2022 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Ateliér Kroužek - Pravidelná činnost 2022 Dotační výzva 2022 Bára Pertlová (07949049) 50 000,00 Kč 48 300,00 Kč
Léto Dotační výzva 2022 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové (26634431) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Podpora sportu dětí a mládeže v SK ZS Jeseniova soutěže, doprava na závody a soustředění, Prázdninové léto s „JESKOU“, údržba a rozvoj atletického hřiště Dotační výzva 2022 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč
Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 2022 Dotační výzva 2022 Bára Pertlová (07949049) 30 000,00 Kč 25 209,86 Kč
Fresh Senior Žijeme kulturou Dotační výzva 2022 Fresh senior z.s. (10844368) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
tep39 - podpora mladých umělců Dotační výzva 2022 Kachní spolek (06689078) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Eko-hraní v pražských lesích Dotační výzva 2022 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC (49629204) 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč
Podpora pacientů s onkologickým či jiným závažným onemocněním a jejich blízkých Dotační výzva 2022 PRO Gaudia, z. ú. (26641135) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Pečovatelská služba Vinohrady –Vršovice Dotační výzva 2022 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842) 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
KNH Spoje Praha v roce 2022 Dotační výzva 2022 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. (26635038) 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VIII na Praze 3 Dotační výzva 2022 Pro Dialog, z.s. (22613421) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Silní rodiče - silné děti - Služba pro rodinu a dítě Dotační výzva 2022 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Tábory 4. přístavu Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Zázemí pro činnost 4. přístavu Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Aero seniorům 2022 Dotační výzva 2022 Kino Aero s.r.o. (11805951) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory Dotační výzva 2022 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (46358978) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Žižkovské Světlušky jdou za dobrodružstvím - Celoroční činnost dětského turistického oddílu Světlušky vč. výprav a táborů Dotační výzva 2022 Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY (71170031) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Žižkovské rodinné běhy. Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 20 000,00 Kč 19 000,00 Kč
Rodinné a pohybové centrum Pražačka - celoroční aktivity pro rodiny Prahy 3 Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 134 600,00 Kč 133 987,00 Kč
Hlídárna - komunitní hlídání dětí Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Žižkovské Kino Aero v roce 2022 Dotační výzva 2022 Kino Aero s.r.o. (11805951) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Předškolka na Pražačce Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč
Duševní pohoda - jak si udržet duševní zdraví v časech nejistoty Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Dráhová kola pro školáky Dotační výzva 2022 Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. (00541753) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Zkušebny.com-volnočasové kreativní centrum pro děti a mládež Dotační výzva 2022 Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. (22891617) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Síla hudby překoná vše 2022 Dotační výzva 2022 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (70892946) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Letní příměstské sportovní tábory pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč
Celoroční sportovní aktivity pro seniory Prahy 3 Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Cyklus sportovních a pohybových kroužků pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2022 Dotační výzva 2022 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (70892946) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Dotační výzva 2022 Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3 (02348136) 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
JAZZ MEETS WORLD 2022 PLUS Dotační výzva 2022 P & J Music s.r.o. (45790221) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Jdeme s rodinou 2022 Dotační výzva 2022 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč
Abeceda pro rodinu 2022 Dotační výzva 2022 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 451 000,00 Kč 451 000,00 Kč
Příměstské tábory 2022 Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Včelařský kroužek při 4. přístavu Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Lakrosový kroužek při 4. přístavu Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Činnost spolku Krasomil na Praze 3 pro rok 2022 Dotační výzva 2022 Krasomil, z.s. (07491948) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Depresivní děti touží po penězích 2022 Dotační výzva 2022 DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH, zapsaný spolek (70803391) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže Teen Challenge během celého roku Dotační výzva 2022 Teen Challenge International ČR (68402686) 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč
Zažít město jinak 2022 Dotační výzva 2022 Auto*Mat, z.s. (22670319) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Dotační výzva 2022 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 (18629130) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky - aktivity pro děti a mládež Dotační výzva 2022 JULIUS, z.s. (22728252) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
FTP 2022 - City Horses Dotační výzva 2022 Tanec Praha z.ú. (44268211) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ Praha 3 Dotační výzva 2022 OLYMP FLORBAL, z.s. (26575418) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3 Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Končím s nemocí Dotační výzva 2022 ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Dům tří přání - centra podporující rodiny s dětmi Dotační výzva 2022 Dům tří přání, z.ú. (26544431) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN Dotační výzva 2022 Centrum MARTIN o.p.s. (22814655) 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Dotační výzva 2022 Centrum MARTIN o.p.s. (22814655) 57 400,00 Kč 57 400,00 Kč
Podpora realizace registrované sociální služby osobní asistence poskytované Polovinou nebe občanům Prahy 3 Dotační výzva 2022 Polovina nebe, o.p.s. (27035271) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Ambulance pro gambling SANANIM Dotační výzva 2022 SANANIM z. ú. (00496090) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Mladí ladí jazz Dotační výzva 2022 Nerudný fest.cz (26578824) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Amelie občanům MČ Praha 3 Dotační výzva 2022 Amelie, z.s. (27052141) 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 Dotační výzva 2022 Linka bezpečí, z.s. (61383198) 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
Pohybově-hlasové dílny pro seniory 2022 Dotační výzva 2022 Tanec Praha z.ú. (44268211) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Předškolák 2022 Dotační výzva 2022 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2022 Dotační výzva 2022 Mateřská škola Paleček o.p.s. (24242594) 114 000,00 Kč 114 000,00 Kč
Mezigeneračně na Praze 3 Dotační výzva 2022 Mezi námi, o.p.s. (02267217) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Palečkova letní školka 2022 Dotační výzva 2022 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč
Comeback Dotační výzva 2022 FIXPUNKT Social Business s.r.o. (04847831) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Prázdniny s Duhovým klubíčkem VII. Dotační výzva 2022 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem VII. Dotační výzva 2022 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Respect Festival 2022 Dotační výzva 2022 RACHOT Production s.r.o. (26690179) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Venuše ve Švehlovce 2022 Dotační výzva 2022 Zákulisí, z.s. (22743600) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Aeroškola 2022 Dotační výzva 2022 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Podpora provozu sociálně terapeutické dílny Gawain pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Dotační výzva 2022 Dílna Gawain, z.s. (26604655) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Zvířecí svět 2022 Dotační výzva 2022 Zvířecí svět, z.s. (04790944) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Terminální hospic ve Starých Bohnicích Dotační výzva 2022 Hospic Štrasburk o.p.s. (61383457) 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
Olympijský sport Taekwondo WT Dotační výzva 2022 Raptor Dojang, z.s. (26530431) 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
Oprava krytiny, oplechování a krovu střechy kostela sv. Anny na Žižkově - 3.etapa Dotační výzva 2022 Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov (60434279) 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Živá zahrada 6+1 Dotační výzva 2022 Bytové družstvo vlastníků domu Zvonařova 1296 (47119829) 139 000,00 Kč 139 000,00 Kč
HoSt - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze Dotační výzva 2022 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. (26616190) 10 000,00 Kč 6 417,00 Kč
Zážitkové workshopy Paměti národa pro žáky městské části Praha 3 v roce 2022 Dotační výzva 2022 POST BELLUM, z. ú. (26548526) 30 000,00 Kč 6 800,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům Dotační výzva 2022 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (69780145) 94 900,00 Kč 94 900,00 Kč
Malé oči 2022 Dotační výzva 2022 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Chemické divadlo: na houby - reprízování na Praze 3 v roce 2022 Dotační výzva 2022 Chemické divadlo, z.s. (02504057) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Občanská poradna REMEDIUM Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 73 300,00 Kč 73 300,00 Kč
Podpora cílené práce s dětmi - oddíl sokolské všestrannosti Dotační výzva 2022 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč
Domácí zdravotní péče Dotační výzva 2022 Židovská obec v Praze (00445258) 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč
Jak šel čas krajinou na východ od Města Prahy od doby Karla IV. do 21. století Dotační výzva 2022 Klub přátel Žižkova z.s. (41690745) 40 000,00 Kč 35 158,85 Kč
Ve dvou se to lépe táhne Dotační výzva 2022 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (60447800) 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
Poskytování komplexních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 3 Dotační výzva 2022 Národní ústav pro autismus, z.ú. (26623064) 30 300,00 Kč 30 300,00 Kč
ŽIŽKOVSKÝ ROK 2022 Dotační výzva 2022 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 108 100,00 Kč 108 100,00 Kč
Dostaňme děti z ulic XIII Dotační výzva 2022 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2022 Dotační výzva 2022 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 687 600,00 Kč 687 600,00 Kč
ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2022 Dotační výzva 2022 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2022 Dotační výzva 2022 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
Program Pilot Dotační výzva 2022 Prostor plus o.p.s. (26594633) 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
SPORTUJEME V NOVÉ TROJCE 2022 Dotační výzva 2022 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč
Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl basketbalu Dotační výzva 2022 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč
Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl trampolín Dotační výzva 2022 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Dotační výzva 2022 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC (49629204) 49 900,00 Kč 49 900,00 Kč
Žižkovský kabaret k oslavám 100 let připojení Žižkova k "Velké Praze" Dotační výzva 2022 3D company s.r.o. (03060781) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku Dotační výzva 2022 ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364) 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
Mezigenerační workshopy Dotační výzva 2022 Sdílny generací, z. s. (03629228) 6 000,00 Kč 1 080,00 Kč
Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3 Dotační výzva 2022 SK Floorball Academy z. s. (01710699) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Odlehčovací služby Cesty domů Dotační výzva 2022 Cesta domů, z. ú. (26528843) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Tančírny pod širým nebem Dotační výzva 2022 Klub Art 4 People z.s. (05872413) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Pomocná ruka Dotační výzva 2022 Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. (26612933) 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč
Poradna Cesty domů Dotační výzva 2022 Cesta domů, z. ú. (26528843) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Osobní asistence Dotační výzva 2022 Židovská obec v Praze (00445258) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Tanec dětem 2022 Dotační výzva 2022 Tanec Praha z.ú. (44268211) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Příměstské tábory v Aeroškole 2022 Dotační výzva 2022 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 50 000,00 Kč 48 500,00 Kč
Bydlení POHODA Dotační výzva 2022 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. (68380216) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Pamětníci Prahy 3 vyprávějí v Paměti národa Dotační výzva 2022 POST BELLUM, z. ú. (26548526) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 Dotační výzva 2022 EDA cz, z.ú. (24743054) 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
Pohyb hrou 2022 Dotační výzva 2022 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Dotační výzva 2022 Moudrá Sovička z.s. (03757170) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podpora Centra duševního zdraví pro Prahu 3 a 7 Dotační výzva 2022 Fokus Praha, z.ú. (45701822) 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč
Dílna s workshopy pro veřejnost v art re use centru Dotační výzva 2022 Artmap, z.s. (22906339) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin Dotační výzva 2022 Buči z.s. (22896163) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin Dotační výzva 2022 Buči z.s. (22896163) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 2022 Dotační výzva 2022 Buči z.s. (22896163) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Provedení záchraných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Dotační výzva 2022 Židovská obec v Praze (00445258) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Pro čumění – edukační program a workshopy v Atriu na Žižkově Dotační výzva 2022 Meziměsto, z.s. (27028682) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Příměstské tábory 2022 Dotační výzva 2022 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Závod Běchovice-Praha 126. ročník silničního závodu Dotační výzva 2022 SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027) 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 Dotační výzva 2022 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997) 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč
Revitalizace zelené plochy před bytovým domem K Lučinám 2486-2488 Dotační výzva 2022 Společenství pro dům K Lučinám 2486, 2487, 2488, Praha 3 (27628027) 39 800,00 Kč 39 800,00 Kč
Komunitní terén při OK Poradně Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 40 000,00 Kč 36 972,00 Kč
Zvol si svou cestu 9 Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 35 000,00 Kč 34 870,00 Kč
Tanec nás baví 9 Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Žižkovské mezidvorky 2022 Dotační výzva 2022 Martin Slepička 50 000,00 Kč 45 477,83 Kč
Cheer Academy, z. s. ZŠ Na Jarově Dotační výzva 2022 Cheer Academy, z.s. (03430251) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Záchyt dešťové vody pro bytový dům Náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2 Dotační výzva 2022 Společenství vlastníků domu č.p. 2163, Praha 3 - Vinohrady (24827967) 40 100,00 Kč 40 100,00 Kč
SOS Kompas - Podpora rodin ohrožených odebráním dítěte v Praze pro rok 2022 Dotační výzva 2022 SOS dětské vesničky, z.s. (00407933) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Služby osobní asistence občanům MČ Praha 3 Dotační výzva 2022 Asistence, o.p.s. (63830540) 25 800,00 Kč 25 800,00 Kč
Domácí hospic Cesta domů Dotační výzva 2022 Cesta domů, z. ú. (26528843) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Nové stromy pro bytový dům Náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2 Dotační výzva 2022 Společenství vlastníků domu č.p. 2163, Praha 3 - Vinohrady (24827967) 49 000,00 Kč 48 965,00 Kč
Čítárna Unijazz Dotační výzva 2022 UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. (00406724) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Vybavení pro činnost 4. přístavu Dotační výzva 2022 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech Dotační výzva 2022 TŘI, z.ú. (18623433) 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč
Podpora pozitivního aktivního života seniorů Dotační výzva 2022 Zájmový klub seniorů z.s. (04472306) 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
Celoroční činnost turistického oddílu Táborníci - schůzky, výpravy, letní stanový tábor a obnova turistického a sportovního vybavení Dotační výzva 2022 Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI (75045966) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Koncertní workshopy Dua Beautiful Strings pro ZŠ Dotační výzva 2022 "ArtBotič, z.s." (22901248) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Pronájem koncertního sálu Atria na Žižkově za účelem koncertů pro veřejnost Dotační výzva 2022 Zuzana Venclů (87474867) 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Denní stacionář Praha Dotační výzva 2022 Ruka pro život o.p.s. (27017699) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Beachvolejbal pro každého 2022 Dotační výzva 2022 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč
Prázdninová čeština Dotační výzva 2022 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997) 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč
Klub Beztíže: preventivní sociální služba pro děti a mládež Dotační výzva 2022 Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (45241848) 104 000,00 Kč 104 000,00 Kč
Rodinný den s kriketem 2022 Dotační výzva 2022 Kriketová Akademie ČR, z.s. (04386621) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
SOS centrum - krizová pomoc Dotační výzva 2022 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (45248842) 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč
Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 Dotační výzva 2022 LUDUS MAGNUS, z.s. (03578151) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti Dotační výzva 2022 OSVĚTA z.s. (05978548) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Raná péče Diakonie Dotační výzva 2022 Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb (48136093) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Klub Remedium Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč
Divadelní spolek Proměna Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Pohybové programy pro seniory Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč
Vzdělávání seniorů Dotační výzva 2022 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč
Tichá linka Dotační výzva 2022 Tichý svět, o.p.s. (26611716) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Zažij prázdniny jinak Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 15 600,00 Kč 5 940,00 Kč
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2022 Dotační výzva 2022 HEWER, z.s. (66000653) 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Provoz NPK Husita Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 129 400,00 Kč 129 400,00 Kč
1. festivalový koncert "Meditace strun a píšťal" Dotační výzva 2022 Phantasy Art s.r.o. (28944852) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Kroužky od narození až do školky - pro komunitu rodičů Prahy 3 na rodičovské dovolené Dotační výzva 2022 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 95 000,00 Kč 93 109,90 Kč
Otevřená komunitní poradna Dotační výzva 2022 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Čtení nás baví - Centrum pro malé a velké čtenáře Dotační výzva 2022 DYS-centrum Praha z. ú. (62935283) 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Klub Sestry v Sukni - Nájem klubovny, školící místnosti a skladu Dotační výzva 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry v sukni (03818357) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Příměstský tábor s florbalem Dotační výzva 2021 BUTCHIS, z.s. (27024784) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Playoff České Powerchair Hockey ligy 2021 Dotační výzva 2021 Česká federace Powerchair Hockey z. s. (27051439) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Pronájem sportovní haly VŠE, Na Třebešíně 3215/1, Praha 3 pro zajištění celoročního provozu florbalového klubu Butchis Dotační výzva 2021 BUTCHIS, z.s. (27024784) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Přestupní stanice Dotační výzva 2021 Labre, z.s. (05441528) 7 900,00 Kč 7 900,00 Kč
Celoroční sportovní činnost Rebelátek Dotační výzva 2021 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 13 000,00 Kč 12 159,00 Kč
147. PS Galaxie – pravidelná celoroční činnost a akce Dotační výzva 2021 Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie (68402279) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Zájmový klub seniorů z.s 2021 Dotační výzva 2021 Zájmový klub seniorů z.s. (04472306) 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
Tábory 4. přístavu Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Projekt DUO prevence kriminality a drog Dotační výzva 2021 Box club Žižkov, z.s. (63828430) 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč
Cyklus sportovních a pohybových kroužků pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Letní příměstské sportovní tábory pro děti z Prahy 3 Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Fresh Senior Praha 3, Program Edukace - 2021 Dotační výzva 2021 Porte z.s. (22908331) 95 000,00 Kč 90 548,00 Kč
Celoroční sportovní aktivity pro seniory Prahy 3 Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Sociálně právní poradna R-Mosty Dotační výzva 2021 R - Mosty, z.s. (67776779) 131 500,00 Kč 131 500,00 Kč
Rodinné a pohybové centrum Pražačka - celoroční aktivity pro rodiny Prahy 3 (dříve Rodinný klub Ulitka na Pražačce ) Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 104 700,00 Kč 104 700,00 Kč
Centrum sportu a turistiky Dotační výzva 2021 JULIUS, z.s. (22728252) 35 000,00 Kč 32 900,00 Kč
Tlumočnická služba ČUN Dotační výzva 2021 Česká unie neslyšících, z.ú. (00675547) 16 600,00 Kč 16 600,00 Kč
CSS ČUN Praha SAS Dotační výzva 2021 Česká unie neslyšících, z.ú. (00675547) 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč
Soutěžíme s "JESKOU" - jarní běhy mimo dráhu, soutěžní pohár pro přípravky a žactvo, halový pohár, adventní soutěžení, ternérský seminář Dotační výzva 2021 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Enviromentální výchova - včelařský kroužek při 4. přístavu Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 49 700,00 Kč 49 700,00 Kč
Předškolka na Pražačce Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč
Příměstské tábory Permoníci 2021 Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 40 000,00 Kč 35 089,00 Kč
Zázemí a vybavení pro činnost 4. přístavu Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Mámo, táto zkus to taky!!! Děti dětem Dotační výzva 2021 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Údržba a rozvoj atletického hřiště Dotační výzva 2021 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Doprava na soustředění a závody Dotační výzva 2021 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 Dotační výzva 2021 Linka bezpečí, z.s. (61383198) 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior Dotační výzva 2021 Šikovné děti, z.s. (06194192) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
KNH Spoje Praha v roce 2021 Dotační výzva 2021 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. (26635038) 55 000,00 Kč 50 763,60 Kč
Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Dotační výzva 2021 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 (67777333) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Chovatelský kroužek při 4. přístavu J.Nerudy Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč
Oslavy Mezinárodního dne Romů 2020 v Praze 3 Dotační výzva 2021 Buči z.s. (22896163) 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč
Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 2021 Dotační výzva 2021 Buči z.s. (22896163) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Oprava krytiny, oplechování a krovu střechy kostela sv. Anny na Žižkově - 2.etapa Dotační výzva 2021 Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov (60434279) 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie kostela Nejsvětejšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - etapa 1 Dotační výzva 2021 Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady (00676527) 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč
Čítárna Unijazzu Dotační výzva 2021 UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. (00406724) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Dostupné kroužky od narození až do školky Dotační výzva 2021 My.Aktivity o.p.s. (24191345) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Poradna ALMA Dotační výzva 2021 Centrum ALMA, z.ú. (22665005) 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
Canisterapie pro děti s postižením integrované v MŠ Milíčův dům Dotační výzva 2021 Klub rodičů při Miličově domě (70813833) 7 800,00 Kč 7 500,00 Kč
Hospic Malovická v roce 2021 Dotační výzva 2021 soft palm z. s. (01327216) 22 800,00 Kč 22 800,00 Kč
Bydlení POHODA Dotační výzva 2021 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. (68380216) 19 600,00 Kč 19 600,00 Kč
Asistence POHODA Dotační výzva 2021 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. (68380216) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Otevřené turnaje 2021 Dotační výzva 2021 TJ Zora Praha z.s. (41186427) 29 600,00 Kč 29 600,00 Kč
Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin Dotační výzva 2021 Buči z.s. (22896163) 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč
Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin Dotační výzva 2021 Buči z.s. (22896163) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Amelie občanům MČ Praha 3 Dotační výzva 2021 Amelie, z.s. (27052141) 4 600,00 Kč 0,00 Kč
Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2021 Dotační výzva 2021 Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. (75103044) 42 000,00 Kč 37 058,15 Kč
Občanská poradna REMEDIUM Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč
Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3 Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Podpora provozu sociálně terapeutické dílny Gawain pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Dotační výzva 2021 Dílna Gawain, z.s. (26604655) 10 700,00 Kč 10 700,00 Kč
Fotbal v chůzi - Praha 3 Dotační výzva 2021 Senior fitnes z. s. (22724770) 16 800,00 Kč 16 800,00 Kč
Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN Dotační výzva 2021 Centrum MARTIN o.p.s. (22814655) 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč
Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Dotační výzva 2021 Centrum MARTIN o.p.s. (22814655) 44 600,00 Kč 44 600,00 Kč
Cheer Academy na Praze 3 rok 2021 Dotační výzva 2021 Cheer Academy, z.s. (03430251) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2021 Dotační výzva 2021 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (70892946) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Mladí ladí jazz Dotační výzva 2021 Nerudný fest.cz (26578824) 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ Praha 3 Dotační výzva 2021 OLYMP FLORBAL, z.s. (26575418) 10 000,00 Kč 7 040,00 Kč
Síla hudby překoná vše Dotační výzva 2021 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (70892946) 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč
Letní soustředění oddílu JUDO Dotační výzva 2021 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. (63830272) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Kališnická celoroční činnost Dotační výzva 2021 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich (69057192) 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
Nejen bydlíme, ale především žijeme na Praze 3 Dotační výzva 2021 Klub přátel Žižkova z.s. (41690745) 25 000,00 Kč 21 814,00 Kč
Venuše ve Švehlovce 2021 Dotační výzva 2021 Zákulisí, z.s. (22743600) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2021 Dotační výzva 2021 Mateřská škola Paleček o.p.s. (24242594) 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč
Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú. Dotační výzva 2021 SANANIM z. ú. (00496090) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Psychoterapeutická podpora pacientů s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním - pobočka Praha Dotační výzva 2021 PRO Gaudia, z. ú. (26641135) 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč
Ambulance pro gambling SANANIM Dotační výzva 2021 SANANIM z. ú. (00496090) 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč
Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Dotační výzva 2021 Senioři České republiky, z. s. , Základní organizace Praha 3 (02348136) 70 000,00 Kč 66 274,00 Kč
Celoroční činnost klubu Dotační výzva 2021 Viktorka Žižkov, z.s. (27006085) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Příspěvek na provoz a pronájmy tělovýchovných zařízení na Praze 3 Dotační výzva 2021 Viktorka Žižkov, z.s. (27006085) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Senioři Prahy 3 v pohybu Dotační výzva 2021 Senior fitnes z. s. (22724770) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Palečkova letní školka 2021 Dotační výzva 2021 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 94 000,00 Kč 94 000,00 Kč
Abeceda pro rodinu 2021 Dotační výzva 2021 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 381 400,00 Kč 381 400,00 Kč
Jdeme s rodinou 2021 Dotační výzva 2021 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 199 000,00 Kč 199 000,00 Kč
Aeroškola 2021 Dotační výzva 2021 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 65 000,00 Kč 64 960,00 Kč
Žižkovské Kino Aero v roce 2021 Dotační výzva 2021 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč
Ve dvou se to lépe táhne Dotační výzva 2021 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (60447800) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Dotační výzva 2021 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC (49629204) 49 900,00 Kč 48 820,00 Kč
Tanec nás baví 8 Dotační výzva 2021 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 50 000,00 Kč 46 220,00 Kč
Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3 Dotační výzva 2021 Celesta Praha, z.ú. (04490967) 5 700,00 Kč 900,00 Kč
Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3 Dotační výzva 2021 SK Floorball Academy z. s. (01710699) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory Dotační výzva 2021 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (46358978) 5 000,00 Kč 0,00 Kč
Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže Teen Challenge pro znevýhodněné děti Dotační výzva 2021 Teen Challenge International ČR (68402686) 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Otevřená komunitní poradna Dotační výzva 2021 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 86 000,00 Kč 81 000,00 Kč
Žižkovské Světlušky jdou za dobrodružstvím - Celoroční činnost dětského turistického oddílu Světlušky vč. výprav a táborů Dotační výzva 2021 Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY (71170031) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 Dotační výzva 2021 BcA. Ján Nemec (43075673) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Pohybové programy pro seniory Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Divadelní spolek Proměna Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Comeback - charitativní obchod Dotační výzva 2021 FIXPUNKT Social Business s.r.o. (04847831) 7 900,00 Kč 7 900,00 Kč
Respect Plus 2021 Dotační výzva 2021 RACHOT Production s.r.o. (26690179) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Mezigeneračně na Praze 3 Dotační výzva 2021 Mezi námi, o.p.s. (02267217) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Terminální hospic ve Starých Bohnicích Dotační výzva 2021 Hospic Štrasburk o.p.s. (61383457) 22 800,00 Kč 22 800,00 Kč
Rozšíření a revitalizace zelené plochy za domem a ve vnitrobloku Dotační výzva 2021 Společenství vlastníků jednotek domu Na Lučinách 2535, 2536, Praha 3 (29003890) 85 400,00 Kč 85 400,00 Kč
Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 Dotační výzva 2021 LUDUS MAGNUS, z.s. (03578151) 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
Domácí zdravotní péče Dotační výzva 2021 Židovská obec v Praze (00445258) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Zvol si svou cestu 8 Dotační výzva 2021 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 55 000,00 Kč 51 076,00 Kč
Osobní asistence Dotační výzva 2021 Židovská obec v Praze (00445258) 20 300,00 Kč 20 300,00 Kč
Končím s nemocí Dotační výzva 2021 ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364) 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku Dotační výzva 2021 ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364) 25 300,00 Kč 21 475,23 Kč
Záhony pro školky Dotační výzva 2021 Záhony pro školky z.s. (05291691) 40 800,00 Kč 40 800,00 Kč
Provoz NPK Husita Dotační výzva 2021 Husitské centrum, o.p.s. (26486971) 100 600,00 Kč 100 600,00 Kč
V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2021 Dotační výzva 2021 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 535 000,00 Kč 535 000,00 Kč
SPORTUJEME V NOVÉ TROJCE 2021 Dotační výzva 2021 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2021 Dotační výzva 2021 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč
ŽIŽKOVSKÝ ROK 2021 Dotační výzva 2021 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Dotační výzva 2021 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 (18629130) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Předškolák 2021 Dotační výzva 2021 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" (26623081) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2021 Dotační výzva 2021 NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Dotační výzva 2021 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. (63830272) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VII na Praze 3 Dotační výzva 2021 Pro Dialog, z.s. (22613421) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Příspěvek na provoz a nájem tělovýchovného zařízení Box Club Žižkov Dotační výzva 2021 Box club Žižkov, z.s. (63828430) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Péče o ptáky na Praze 3 Dotační výzva 2021 Ing Michal Ďuríček 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem VI. Dotační výzva 2021 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Dostaňme děti z ulic XII. Dotační výzva 2021 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Prázdniny s Duhovým klubíčkem VI. Dotační výzva 2021 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. (22675299) 20 000,00 Kč 13 663,00 Kč
Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl basketbalu Dotační výzva 2021 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
Eko-hraní v pražských lesích Dotační výzva 2021 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC (49629204) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl trampolín Dotační výzva 2021 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 80 000,00 Kč 79 208,00 Kč
Podpora cílené práce s dětmi - oddíl sokolské všestrannosti Dotační výzva 2021 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685) 20 000,00 Kč 16 000,00 Kč
Beachvolejbal pro každého 2021 Dotační výzva 2021 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
Pohyb hrou 2021 Dotační výzva 2021 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
Příměstský tábor 2021 Dotační výzva 2021 Club Sport Vítkov, z.s. (22846026) 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
HoSt - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze Dotační výzva 2021 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. (26616190) 10 300,00 Kč 5 609,60 Kč
Zážitkové workshopy Paměti národa pro žáky městské části Praha 3 Dotační výzva 2021 POST BELLUM, o.p.s. (26548526) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Činnost spolku Krasomil na Praze 3 pro rok 2021 Dotační výzva 2021 A-LINGUA s.r.o. (26483122) 25 000,00 Kč 24 200,00 Kč
Pomocná ruka Dotační výzva 2021 Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. (26612933) 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč
Pamětníci Prahy 3 vyprávějí Dotační výzva 2021 POST BELLUM, o.p.s. (26548526) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Dotační výzva 2021 Moudrá Sovička z.s. (03757170) 10 000,00 Kč 9 850,00 Kč
Malý průzkumník přírody na Praze 3 Dotační výzva 2021 EKODOMOV, z.s. (26664488) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Olympijský sport Taekwondo WT Dotační výzva 2021 Raptor Dojang, z.s. (26530431) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Poskytování komplexních služeb osobám s poruchou autistického spektra z MČ Praha 3 Dotační výzva 2021 Národní ústav pro autismus, z.ú. (26623064) 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
Provoz pohybového a hudebního centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti. Dotační výzva 2021 OSVĚTA z.s. (05978548) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Aero seniorům 2021 Dotační výzva 2021 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Program Pilot Dotační výzva 2021 Prostor plus o.p.s. (26594633) 5 000,00 Kč 0,00 Kč
Pohybově - hlasové dílny pro starší a seniory 2021 Dotační výzva 2021 Tanec Praha z.ú. (44268211) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Ateliér Kroužek - Pravidelná činnost 2021 Dotační výzva 2021 Bára Pertlová (07949049) 70 000,00 Kč 65 467,00 Kč
Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 2021 Dotační výzva 2021 Bára Pertlová (07949049) 30 000,00 Kč 27 000,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům Dotační výzva 2021 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (69780145) 73 700,00 Kč 73 700,00 Kč
SOS Kompas - Podpora rodin ohrožených odebráním dítěte v Praze Dotační výzva 2021 SOS dětské vesničky, z.s. (00407933) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Rosteme na zahradě Dotační výzva 2021 EKODOMOV, z.s. (26664488) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
FTP 2021 Dotační výzva 2021 Tanec Praha z.ú. (44268211) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2021 Dotační výzva 2021 HEWER, z.s. (66000653) 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč
Nízkoprahový klub R-mosty Dotační výzva 2021 R - Mosty, z.s. (67776779) 177 400,00 Kč 177 400,00 Kč
Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Dotační výzva 2021 Beztíže, z. ú. (04657217) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Závod Běchovice – Praha 125. ročník silničního závodu Dotační výzva 2021 SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE (60456027) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Žižkovské mezidvorky 2021 Dotační výzva 2021 Martin Slepička 38 000,00 Kč 33 377,49 Kč
MAŽIF X malý židovský festival Dotační výzva 2021 „Muzika Judaika" (22836357) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Odlehčovací služby Cesty domů Dotační výzva 2021 Cesta domů, z.ú. (26528843) 31 700,00 Kč 31 700,00 Kč
Poradna Cesty domů Dotační výzva 2021 Cesta domů, z.ú. (26528843) 17 800,00 Kč 17 800,00 Kč
Domácí hospic Cesta domů Dotační výzva 2021 Cesta domů, z.ú. (26528843) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Denní stacionář Praha Dotační výzva 2021 Ruka pro život o.p.s. (27017699) 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
Podpora sportovní aktivity veřejnosti 2021 Dotační výzva 2021 Sportovní klub Žižkov Praha z.s. (15268179) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Kutil Junior Dotační výzva 2021 Šikovné děti, z.s. (06194192) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2021 Dotační výzva 2021 Asistence, o.p.s. (63830540) 53 900,00 Kč 53 900,00 Kč
10. ročník Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons Dotační výzva 2021 Pražský hudební institut, z.ú. (07188919) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Aby mohli zůstat doma 2021 Dotační výzva 2021 Komunitní centrum Petrklíč, z.s. (03776395) 12 300,00 Kč 12 300,00 Kč
Příměstský tábor v Rebelu o prázdninách 2021 Dotační výzva 2021 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 15 500,00 Kč 15 000,00 Kč
Sociálně aktivizační služba pro cizince z Prahy 3 Dotační výzva 2021 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997) 13 000,00 Kč 8 000,00 Kč
Podpora handicapovaných sportovců v roce 2021 Dotační výzva 2021 Boxing club Rebel z.s. (04627083) 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech Dotační výzva 2021 TŘI, z.ú. (18623433) 22 800,00 Kč 22 800,00 Kč
Tanec dětem 2021 Dotační výzva 2021 Tanec Praha z.ú. (44268211) 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 Dotační výzva 2021 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (26631997) 24 500,00 Kč 24 500,00 Kč
Provedení záchraných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Dotační výzva 2021 Židovská obec v Praze (00445258) 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč
Vzdělávání seniorů Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 22 700,00 Kč 22 700,00 Kč
Letní soustředění Dotační výzva 2021 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové (26634431) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Celoroční činnost turistického oddílu Táborníci - schůzky, výpravy, letní stanový tábor a obnova turistického a sportovního vybavení Dotační výzva 2021 Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI (75045966) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Podpora Komunitního týmu Praha 3 Dotační výzva 2021 Fokus Praha, z.ú. (45701822) 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Prázdninové léto s "JESKOU" Dotační výzva 2021 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Zvířecí svět 2021 Dotační výzva 2021 Zvířecí svět, z.s. (04790944) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Fresh Senior Praha 3 Program Kultura 2021 Dotační výzva 2021 Porte z.s. (22908331) 120 000,00 Kč 115 732,00 Kč
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 Dotační výzva 2021 EDA cz, z.ú. (24743054) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Lakrosový kroužek při 4. přístavu Dotační výzva 2021 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941) 30 000,00 Kč 25 021,00 Kč
Celoroční činnost Divadla AQUALUNG v roce 2021 Dotační výzva 2021 „Občanské sdružení AQUALUNG” (27045471) 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Tichá linka Dotační výzva 2021 Tichý svět, o.p.s. (26611716) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Raná péče Diakonie Dotační výzva 2021 Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb (48136093) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Zažít město jinak 2021 Dotační výzva 2021 Auto*Mat, z.s. (22670319) 35 500,00 Kč 35 500,00 Kč
Klub Remedium Dotační výzva 2021 REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186) 112 000,00 Kč 112 000,00 Kč
ARCHA BLÁZNŮ Bohnická Divadelní Společnost o.s. 77 100,00 Kč 77 100,00 Kč
Klub Sestry v sukni - Vzdělávání a zapojování mládeže do péče o hendikepované spoluobčany Tomáš Zach 15 800,00 Kč 15 800,00 Kč
Klub Sestry v Sukni - Nájem klubovny, školící místnosti a skladu Tomáš Zach 42 100,00 Kč 42 100,00 Kč
Nízkoprahový klub R-Mosty R - Mosty, z.s. 213 200,00 Kč 213 200,00 Kč
Podpora rozvoje uměleckých a volnočasových aktivit na Praze 3 Ivo Korčák 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
Sociálně právní poradna R-Mosty R - Mosty, z.s. 163 400,00 Kč 163 400,00 Kč
Projekt DUO prevence kriminality a drog Box club Žižkov v roce 2020 Stanislav Tišer 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Účast na celostátní lize v boxu Box club Žižkov v roce 2020 Stanislav Tišer 27 500,00 Kč 23 855,00 Kč
TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3-Ulita, z.s. TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3 - Ulita, z.s. 18 300,00 Kč 15 400,00 Kč
147. PS Galaxie – Příměstský tábor Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 4 700,00 Kč 4 700,00 Kč
147. PS Galaxie – Letní tábor Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 18 700,00 Kč 18 700,00 Kč
147. PS Galaxie – klubovna Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
147. PS Galaxie – Pronájem tělocvičny Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 4 700,00 Kč 4 700,00 Kč
147. PS Galaxie – Pronájem skladu Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč
Hospic Malovická „soft palm” o. s. 43 400,00 Kč 43 400,00 Kč
Závod Běchovice – Praha 124. ročník silničního závodu SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
147. PS Galaxie – Víkendové akce Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč
Pronájem haly SH VŠE, Na Třebešíně 3215/1, Praha 3 pro zajištění celoročního provozu Sportovního klubu FC Bučis Team Sportovní klub FC Bučis Team, z.s. 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
zeleň do předzahrádek, dvorků a balkonů Společenství vlastníků Radhošťská 1623/18, 20, 22, Praha 3 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč
rekonstrukce střechy Radhošťská 1623/18, 20, 22 Společenství vlastníků Radhošťská 1623/18, 20, 22, Praha 3 73 400,00 Kč 73 400,00 Kč
Příměstský tábor Kung - Fu spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové 22 400,00 Kč 0,00 Kč
Letní soustředění spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové 32 100,00 Kč 32 100,00 Kč
záchranářský den v MŠ Milíčův dům Klub rodičů při Miličově domě 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč
Halový pohár "JESKY" Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč
Revitalizace zeleně vnitrobloku poničeného housenkami bekyně velkohlavé. Likvidace odpadu kontaminovaného housenkami a obnova trávníků a osázení kytičkami Společenství vlastníků Biskupcova 1718 49 700,00 Kč 49 700,00 Kč
Fotbalový turnaj pro neregistrovaná dětská družstva 2020 Buči z.s. 18 400,00 Kč 14 000,00 Kč
Údržba a rozvoj atletického hřiště Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin Buči z.s. 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
Trenérský seminář Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 18 400,00 Kč 15 000,00 Kč
Šikovné děti - Kutil Junior Šikovné děti, z.s. 14 900,00 Kč 11 585,00 Kč
Prázdninové léto s "JESKOU" Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 41 300,00 Kč 41 300,00 Kč
Rodinný klub Ulitka na Pražačce - dobrovolnický program My.Aktivity o.p.s. 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč
Mámo, táto zkus to taky !!! Děti dětem. Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 13 800,00 Kč 13 800,00 Kč
Fresh senior Praha 3 klub Porte z.s. 119 300,00 Kč 119 300,00 Kč
Jarní běhy mimo dráhu a soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo, adventní soutěžení Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 36 700,00 Kč 36 700,00 Kč
Předškolka v Ulitce My.Aktivity o.p.s. 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Dostupné kroužky od narození až do školky My.Aktivity o.p.s. 131 000,00 Kč 131 000,00 Kč
Canisterapie pro děti s postižením integrované v MŠ Milíčův dům Klub rodičů při Miličově domě 7 800,00 Kč 7 800,00 Kč
Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 My.Aktivity o.p.s. 93 600,00 Kč 93 600,00 Kč
Amelie občanům MČ Praha 3 Amelie, z.s. 7 100,00 Kč 7 100,00 Kč
Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu Mamma HELP, z. s. 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč
Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké Mamma HELP, z. s. 48 200,00 Kč 48 200,00 Kč
Rodinný klub Ulitka na Pražačce - celoroční aktivity pro rodiny Prahy 3 My.Aktivity o.p.s. 79 400,00 Kč 79 400,00 Kč
Tlumočnická služba ČUN Česká unie neslyšících, z. ú. 9 400,00 Kč 5 000,00 Kč
Uličníci v pražských uličkách My.Aktivity o.p.s. 56 100,00 Kč 56 100,00 Kč
Mladí tělem i duchem My.Aktivity o.p.s. 55 100,00 Kč 55 100,00 Kč
Letní příměstské pohybové tábory pro děti z Prahy 3 My.Aktivity o.p.s. 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
Rekonstrukce domu Pod Vítkovem Daniela Kartáková 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
CSS ČUN Praha SAS Česká unie neslyšících, z. ú. 8 700,00 Kč 5 000,00 Kč
Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior Šikovné děti, z.s. 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč
Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s diagnózou DMO SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč
Galerie SCHOKOLO – výstavní činnost v roce 2020 Matěj Činčera 121 100,00 Kč 121 100,00 Kč
Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 2020 Buči z.s. 41 300,00 Kč 41 299,96 Kč
Provedení záchraných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Židovská obec v Praze - památková péče 100 900,00 Kč 100 900,00 Kč
Pěvecký sbor Radostné stáří Armáda spásy v České republice, z. s. 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč
14. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila Pražský hudební institut, z.ú. 60 600,00 Kč 60 600,00 Kč
Beachvolejbal pro každého Club Sport Vítkov, z.s. 22 900,00 Kč 22 900,00 Kč
Pohyb hrou Club Sport Vítkov, z.s. 32 100,00 Kč 32 000,00 Kč
Příprava a realizace divadelních představení v roce 2020 Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. 23 400,00 Kč 23 400,00 Kč
Zajištění sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II v oddílech dětí a mládeže Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. 119 300,00 Kč 119 300,00 Kč
Letní soustředění oddílu judo Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. 91 700,00 Kč 91 700,00 Kč
Asistence POHODA POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 7 100,00 Kč 7 100,00 Kč
Mladí ladí jazz Nerudný fest.cz 86 300,00 Kč 86 300,00 Kč
Prázdniny s Duhovým klubíčkem V. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. 18 700,00 Kč 13 700,00 Kč
TANEC DĚTEM 2020 Tanec Praha z.ú. 90 800,00 Kč 90 800,00 Kč
Celoroční výtvarné kroužky v Ateliéru Kroužek Bára Pertlová 42 100,00 Kč 37 547,00 Kč
Tábory 4. přístavu Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč
Cheer Academy, z.s. Cheer Academy, z.s. 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky 2020 JULIUS, z.s. 36 700,00 Kč 36 700,00 Kč
Organizace Play off 2020 v Powerchair hockey Česká federace Powerchair Hockey, z. s. 27 500,00 Kč 27 501,00 Kč
Comeback - charitativní obchod FIXPUNKT Social Business s.r.o. 9 700,00 Kč 9 700,00 Kč
Pohybově - hlasové dílny pro starší a seniory Tanec Praha z.ú. 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
Žižkovské Světlušky jdou za dobrodružstvím - Celoroční činnost dětského turistického oddílu Světlušky vč. výprav a táborů Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY 30 000,00 Kč 29 923,00 Kč
Ekologický a enviromentální kroužky při 4. přístavu Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Kolpingův dům - krizová pomoc KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč
Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 2020 - OPRAVENÁ VERZE Bára Pertlová 45 000,00 Kč 40 557,00 Kč
KNH Spoje Praha v roce 2020 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. 55 100,00 Kč 55 100,00 Kč
Celoroční činnost Divadla Aqualung v roce 2020 Lubor Šplíchal 137 700,00 Kč 137 700,00 Kč
Příměstské tábory Krtečci 2020 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 35 600,00 Kč 35 600,00 Kč
Revitalizace zahrady ve vnitrobloku Malešická 21 a 23 Společenství vlastníků Malešická 21 a 23 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental power Pavla Caháková 22 300,00 Kč 23 300,00 Kč
Kališnická prázdninová činnost Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč
Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN Centrum MARTIN o.p.s. 11 800,00 Kč 11 800,00 Kč
Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením Centrum MARTIN o.p.s. 46 600,00 Kč 46 600,00 Kč
Kališnická pravidelná činnost Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich 40 200,00 Kč 40 200,00 Kč
Zázemí a vybavení pro činnost 4. přístavu Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 56 100,00 Kč 56 100,00 Kč
Kulturní činnost spolku Krasomil, z.s. A-LINGUA s.r.o. 19 400,00 Kč 18 250,00 Kč
Doprava na závody a soustředění Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
Lezení do škol České sportovní lezení z.s. 45 900,00 Kč 0,00 Kč
Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2020 Buči z.s. 44 900,00 Kč 44 900,00 Kč
Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2020 Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč
Lakrosový kroužek u 4. přístavu Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. 18 400,00 Kč 18 400,00 Kč
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu OLYMP FLORBAL pro děti z MČ Praha 3 OLYMP FLORBAL, z.s. 18 300,00 Kč 5 760,00 Kč
Zkusebny.com-Kultura pro všechny Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
Podpora na provoz spolku BC Rebel 2020 Boxing club Rebel z.s. 36 700,00 Kč 36 700,00 Kč
Obnova vybavení a nové pomůcky pro REBELÁTKA 2020 Boxing club Rebel z.s. 13 800,00 Kč 13 800,00 Kč
Čítárna Unijazzu UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. 137 700,00 Kč 137 700,00 Kč
Ambulance pro gambling SANANIM z.ú. SANANIM z. ú. 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč
Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú. SANANIM z. ú. 19 300,00 Kč 19 300,00 Kč
Aeroškola 2020 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. 65 400,00 Kč 61 375,00 Kč
Předškolák "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 74 900,00 Kč 74 900,00 Kč
Jdeme s rodinou "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 244 000,00 Kč 244 000,00 Kč
Společně v knihovně na Trojce 2020 Nová škola, o.p.s. 32 700,00 Kč 32 700,00 Kč
Celoroční činnost turistického oddílu - schůzky, výpravy, letní stanový tábor a vybavení klubovny Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI 37 400,00 Kč 37 400,00 Kč
Poradna ALMA Centrum ALMA, z.ú. 13 400,00 Kč 13 400,00 Kč
Síla hudby (koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha včetně zahraniční soutěže v roce 2020) Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 116 500,00 Kč 116 500,00 Kč
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 14 300,00 Kč 14 300,00 Kč
Fresh Senior kultura Praha 3 Porte z.s. 100 900,00 Kč 100 400,71 Kč
Poskytování komplexních služeb osobám s poruchou autistického spektra z MČ Praha 3 Národní ústav pro autismus, z.ú. 39 500,00 Kč 39 500,00 Kč
Terminální onkologický hospic Hospic Štrasburk o.p.s. 36 300,00 Kč 36 300,00 Kč
Do práce s hendikepem ERGO Aktiv, o.p.s. 20 500,00 Kč 20 500,00 Kč
Dílna Gawain, z.s. Dílna Gawain, z.s. 6 700,00 Kč 6 700,00 Kč
Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - Praha v roce 2020 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč
jímání dešťové vody Společenství vlastníků Radhošťská 1623/18, 20, 22, Praha 3 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 Linka bezpečí, z.s. 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 BcA. Ján Nemec 84 200,00 Kč 84 200,00 Kč
Baletní mládí a Taneční dílny baletní školy v r. 2020 BcA. Ján Nemec 70 200,00 Kč 70 200,00 Kč
Včasná pomoc pro děti ohrožené domácím násilím na Praze 3 Centrum LOCIKA, z.ú. 7 700,00 Kč 7 700,00 Kč
Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi VI na Praze 3 Pro Dialog, z.s. 38 500,00 Kč 33 502,00 Kč
Příměstské tábory 2020 (jaro-léto-zima) Club Sport Vítkov, z.s. 121 600,00 Kč 121 600,00 Kč
Palečkova letní školka 2020 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 134 700,00 Kč 134 700,00 Kč
Příspěvek na pronájem sportoviště Pražačka a tělocvičen na ZŠ Prahy 3 Viktorka Žižkov, z.s. 82 600,00 Kč 82 600,00 Kč
Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2020 Mateřská škola Paleček o.p.s. 128 400,00 Kč 128 400,00 Kč
Turnaj o pohár Kriketové Akademie 2020 Kriketová Akademie ČR, z.s. 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Běžecká škola Prahy 3 pro rok 2020 Smart Running z.s. 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3 Celesta Praha, z.ú. 13 400,00 Kč 13 400,00 Kč
Loono na školách Loono, z.s. 26 200,00 Kč 0,00 Kč
Končím s nemocí ERGO Aktiv, o.p.s. 48 200,00 Kč 48 200,00 Kč
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2020 Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč
Dostaňme děti z ulic XI. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. 18 700,00 Kč 13 700,00 Kč
Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem V. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. 18 700,00 Kč 7 000,00 Kč
ProDech 2020 - Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť Jakub Vyplel 29 400,00 Kč 29 400,00 Kč
Příspěvek na krytí provozních nákladů - sportoviště Vítkov Viktorka Žižkov, z.s. 82 600,00 Kč 82 600,00 Kč
Příspěvek na dopravu k utkáním a soustředěním Viktorka Žižkov, z.s. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku ERGO Aktiv, o.p.s. 28 900,00 Kč 28 900,00 Kč
Jóga pro děti a mládež Yogadana, z.s. 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
vzdělávání seniorů REMEDIUM Praha o.p.s. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3 REMEDIUM Praha o.p.s. 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč
Pohybové programy pro seniory REMEDIUM Praha o.p.s. 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
Občanská poradna REMEDIUM REMEDIUM Praha o.p.s. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Divadelní spolek Proměna REMEDIUM Praha o.p.s. 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč
Fotbal v chůzi Senior fitnes z. s. 11 900,00 Kč 11 900,00 Kč
V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2020 NOVÁ TROJKA, z.s. 722 400,00 Kč 722 400,00 Kč
Senioři Prahy 3 v pohybu Senior fitnes z. s. 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
Poradna Cesta domů Cesta domů, z.ú. 15 800,00 Kč 15 800,00 Kč
Domácí hospic Cesta domů Cesta domů, z.ú. 43 400,00 Kč 43 400,00 Kč
Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3 96 300,00 Kč 91 300,00 Kč
Ve dvou se to lépe táhne Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. 11 800,00 Kč 11 800,00 Kč
Olympijský sport Taekwondo WT Raptor Dojang, z.s. 32 100,00 Kč 32 100,00 Kč
Aertěk 2020 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč
Příměstské tábory v kině Aero 2020 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. 37 400,00 Kč 35 450,00 Kč
MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 24. ročník v roce 2020, realizace propagačních tiskovin doc. Mgr. Jiří Hošek 88 100,00 Kč 88 100,00 Kč
SPORTUJEME V NOVÉ TROJCE 2020 NOVÁ TROJKA, z.s. 36 700,00 Kč 36 700,00 Kč
Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Moudrá Sovička z.s. 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 28 900,00 Kč 28 900,00 Kč
HOST - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. 24 100,00 Kč 24 100,00 Kč
ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2020 NOVÁ TROJKA, z.s. 187 100,00 Kč 187 100,00 Kč
Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - etapa 6 Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady 100 900,00 Kč 100 900,00 Kč
Oprava krytiny střechy kostela sv. Anny v Praze na Žižkově - 1.etapa Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov 119 300,00 Kč 119 300,00 Kč
Prevence dětí duševně nemocných rodičů Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. 24 100,00 Kč 24 100,00 Kč
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech TŘI, o.p.s. 36 300,00 Kč 36 300,00 Kč
Abeceda pro rodinu 2020 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 460 400,00 Kč 460 400,00 Kč
Klub Remedium REMEDIUM Praha o.p.s. 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč
Aero seniorům 2020 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. 68 800,00 Kč 63 935,37 Kč
Program Chemického divadla na rok 2020 Martina Dobiášová 26 500,00 Kč 22 500,00 Kč
Osobní asistence Židovská obec v Praze - soc.obl. 39 500,00 Kč 39 500,00 Kč
Domácí zdravotní péče Židovská obec v Praze - soc.obl. 18 200,00 Kč 18 200,00 Kč
Praha 3 je můj domov - Spolková činnost Klubu přátel Žižkova v roce 2020 Klub přátel Žižkova z.s. 36 700,00 Kč 36 700,00 Kč
Centrum pro rodinu, Integrace rodiny, Ambulantní léčba Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 6 400,00 Kč 6 400,00 Kč
Program Pilot Prostor plus o.p.s. 8 700,00 Kč 7 700,00 Kč
Pomocná ruka Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. 48 200,00 Kč 38 186,41 Kč
Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění - oddíl basketbalu Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I 128 400,00 Kč 128 400,00 Kč
Odlehčovací služby Cesty domů Cesta domů, z.ú. 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 91 500,00 Kč 91 500,00 Kč
Otevřené turnaje 2020 TJ Zora Praha z.s. 24 800,00 Kč 0,00 Kč
Pohybové centrum pro zrakově postižené děti (udržování provozu) OSVĚTA z.s. 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 LUDUS MAGNUS, z.s. 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč
ŽIŽKOVSKÝ ROK 2020 - tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly NOVÁ TROJKA, z.s. 74 900,00 Kč 74 900,00 Kč
Zažít město jinak 2020 Auto*Mat, z.s. 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
Vodní sporty Pražačka v roce 2020 Jiří Richter 32 100,00 Kč 32 100,00 Kč
Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže), provozní náklady - oddíl trampolín Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I 64 200,00 Kč 64 200,00 Kč
Podpora cílené a systémové práce cvičitelů - oddíl sokolské všestrannosti Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2020 NOVÁ TROJKA, z.s. 187 100,00 Kč 187 100,00 Kč
Prevence kriminality pro seniory a handicapované osoby WAKENHAT s.r.o. 3 900,00 Kč 0,00 Kč
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2020 HEWER, z.s. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Záhony pro školky Záhony pro školky z.s. 44 200,00 Kč 44 200,00 Kč
Poskytování sociálních služeb občanům MČ Praha 3 Ruka pro život o.p.s. 23 700,00 Kč 23 700,00 Kč
Rodinný den s kriketem 2020 Kriketová Akademie ČR, z.s. 18 300,00 Kč 0,00 Kč
Cyklus sportovních a pohybových kroužků pro děti z Prahy 3 My.Aktivity o.p.s. 82 600,00 Kč 82 600,00 Kč
Raná péče Diakonie rodinám MČ Praha 3 Diakonie ČCE - středisko Praha 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč
Volnočasové aktivity během školního roku a prázdnin pro znevýhodněné děti a mládež pořádané Centrem dětí a mládeže Teen Challenge Int. Teen Challenge International ČR 93 500,00 Kč 93 500,00 Kč
Péče o ptáky v zimě Michal Ďuríček 16 500,00 Kč 16 096,00 Kč
Orel jednota Praha Balkán turnaje, soustředění a kempy pro děti a mládež Orel jednota Praha - Balkán 45 900,00 Kč 45 900,00 Kč
Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování "Elio, z.s." 14 000,00 Kč 0,00 Kč
celoroční podpora sportu dětí a mládeže oddílů SK Žižkov Praha z.s. Sportovní klub Žižkov Praha z.s. 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Prevence sociálního vyloučení cizinců se zvláštními potřebami Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 18 900,00 Kč 18 900,00 Kč
Žižkovské mezidvorky 2020 Tereza Pleskotová 45 900,00 Kč 44 796,76 Kč
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 EDA cz, z.ú. 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3 Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 20 500,00 Kč 15 500,00 Kč
Podpora sportovní aktivity obyvatel Prahy 3 Sportovní klub Žižkov Praha z.s. 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Tichá linka Tichý svět, o.p.s. 28 900,00 Kč 28 900,00 Kč
Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti zážitkovou formou Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 23 600,00 Kč 18 600,00 Kč
Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3 Sportovní akce z.s. 9 200,00 Kč 8 100,00 Kč
Dějiny umění vyprávěné v příbězích, kurzy a workshopy Mgr. Hana Kováříková 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2020 Asistence, o.p.s. 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč