Název projektu: Klub Beztíže: preventivní sociální služba pro děti a mládež

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita (45241848)

Schválená podpora celkem: 104 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 104 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 104 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 104 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 104 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 2. 2022
Mzda 01/2022
Příloha č.33097
Příloha č.33098
24 600,00 Kč
24 600,00 Kč
2
9. 2. 2022
Mzda 01/2022 - odvody
Příloha č.33097
Příloha č.33098
8 806,80 Kč
8 806,80 Kč
3
9. 3. 2022
Mzda 02/2022
Příloha č.33102
Příloha č.33103
24 622,00 Kč
24 622,00 Kč
4
9. 3. 2022
Mzda 02/2022 - odvody
Příloha č.33102
Příloha č.33103
8 814,68 Kč
8 814,68 Kč
5
8. 4. 2022
Mzda 03/2022
Příloha č.33104
Příloha č.33105
24 773,00 Kč
24 773,00 Kč
6
8. 4. 2022
Mzda 03/2022 - odvody
Příloha č.33104
Příloha č.33105
8 868,73 Kč
8 868,73 Kč
7
18. 5. 2022
Supervize pro klub Beztíže (7.4.) - část faktury k dočerpání dotace
Příloha č.33109
Příloha č.33110
314,79 Kč
314,79 Kč
8
23. 11. 2022
Supervize pro klub Beztíže (8.9. a 4.11.)
Příloha č.33111
Příloha č.33112
3 200,00 Kč
3 200,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
33097
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,73 MB
33098
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,73 MB
33102
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,1 MB
33103
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
3,1 MB
33104
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,8 MB
33105
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,8 MB
33109
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
450,39 KB
33110
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
372,09 KB
33111
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
452,47 KB
33112
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
372,78 KB
43471
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
5,38 MB
43473
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,65 MB
60084
Závěrečná+zpráva+K3.docx
Anonymizovaná příloha
5,39 MB
60085
Doklady+publicity.docx
Anonymizovaná příloha
4,65 MB