Název projektu: Amelie občanům MČ Praha 3

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Amelie, z.s. (27052141)

Schválená podpora celkem: 4 600,00 Kč
Vyplacená podpora: 4 600,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 4 600,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 4 600,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 0,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 600,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
Vyúčtování neobsahuje žádné položky

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14448
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1 011,53 KB
14449
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
696,8 KB
14453
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
20,19 KB
61620
MČ+P3+-+Závěrečná+zpráva+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
1 011,53 KB
61621
Obrazová+příloha.pdf
Anonymizovaná příloha
696,8 KB