Název projektu: Ve dvou se to lépe táhne

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (60447800)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
5. 5. 2021
Hrubá mzda -poradkyně pro rodiče
Příloha č.11411
Příloha č.11412
252 058,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
247 058,00 Kč
2
5. 5. 2021
Sociální pojištění organizace
Příloha č.11411
Příloha č.11412
252 058,00 Kč
1 240,00 Kč
0,00 Kč
250 818,00 Kč
3
5. 5. 2021
Zdravotní pojištění organizace
Příloha č.11411
Příloha č.11412
252 058,00 Kč
450,00 Kč
0,00 Kč
251 608,00 Kč
4
3. 9. 2021
Hrubá mzda - vedoucí a koordinátorka mentoringového vztahu
Příloha č.11415
Příloha č.11416
238 093,00 Kč
2 474,00 Kč
0,00 Kč
235 619,00 Kč
5
3. 9. 2021
Sociální pojištění organizace
Příloha č.11415
Příloha č.11416
238 093,00 Kč
613,00 Kč
0,00 Kč
237 480,00 Kč
6
3. 9. 2021
Zdravotní pojištění organizace
Příloha č.11415
Příloha č.11416
238 093,00 Kč
223,00 Kč
0,00 Kč
237 870,00 Kč
Celkem
1 470 453,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
1 460 453,00 Kč
Podíl
100.00 %
0.68 %
0.00 %
99.32 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10641
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
607,58 KB
11808
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
732,92 KB
11809
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
253,87 KB
11810
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
46,32 KB
61730
Závěrečná+zpráva+Lata+Praha+3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
732,92 KB
61731
Mediální+výstupy+2021.docx
Anonymizovaná příloha
607,58 KB