Název projektu: Program Pilot

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Prostor plus o.p.s. (26594633)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 0,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 5 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
Vyúčtování neobsahuje žádné položky

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16543
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
250,88 KB
16544
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
383,23 KB
61904
Závěrečná+zpráva+P3+2021_def.pdf
Anonymizovaná příloha
250,88 KB
61905
Publicita+projektu+2021+MČ+PHA+3.pdf
Anonymizovaná příloha
383,23 KB