Název projektu: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (69780145)

Schválená podpora celkem: 94 900,00 Kč
Vyplacená podpora: 94 900,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 94 900,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 94 900,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 94 900,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
25. 2. 2022
spotřeba plynu v období od 1. 1. 2022 do 7. 2. 2022

číslo dokladu je PFAO 25
Příloha č.32851
Příloha č.32852
69 796,42 Kč
24 900,00 Kč
0,00 Kč
44 896,42 Kč
2
29. 3. 2022
spotřeba elektřiny v období od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022

číslo dokladu je PFAO 40
Příloha č.32857
Příloha č.32858
35 942,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
5 942,00 Kč
3
22. 4. 2022
vodné v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

číslo dokladu je PFAO 53, součástí této konečné faktury jsou i zahrnuté zálohy ve výši 34 400 Kč
Příloha č.32871
Příloha č.32872
11 761,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
1 761,00 Kč
4
4. 10. 2022
nájemné hrazené pronajímateli ECM za využívání areálu poskytování služby

číslo dokladu je ID (interní doklad) 109
Příloha č.32880
Příloha č.32881
1 800 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
1 770 000,00 Kč
Celkem
1 917 499,42 Kč
94 900,00 Kč
0,00 Kč
1 822 599,42 Kč
Podíl
100.00 %
4.95 %
0.00 %
95.05 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
32884
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
22,6 KB
32885
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
228,82 KB
59562
Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu+2022.docx
Anonymizovaná příloha
22,6 KB
59563
Propagace+projektu+-+loga.pdf
Anonymizovaná příloha
228,82 KB