Název projektu: Program Pilot

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Prostor plus o.p.s. (26594633)

Schválená podpora celkem: 6 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 6 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 6 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 6 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 6 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
24. 10. 2022
Potraviny
Příloha č.35906
Příloha č.35907
125,00 Kč
109,00 Kč
2
15. 12. 2022
Potraviny
Příloha č.35908
Příloha č.35909
891,00 Kč
891,00 Kč
3
1. 12. 2022
Jiné - popisovače
Příloha č.35910
Příloha č.35911
75,00 Kč
75,00 Kč
4
22. 12. 2022
Kancelářské potřeby
Příloha č.35912
Příloha č.35913
10 512,00 Kč
709,96 Kč
5
22. 12. 2022
Kancelářské potřeby
Příloha č.35915
Příloha č.35916
36 150,20 Kč
437,00 Kč
6
8. 7. 2022
Elektřina
Příloha č.35917
Příloha č.35918
18 306,00 Kč
245,00 Kč
7
11. 8. 2022
Elektřina
Příloha č.35919
Příloha č.35920
18 306,00 Kč
400,00 Kč
8
15. 9. 2022
Elektřina
Příloha č.35921
Příloha č.35922
18 306,00 Kč
888,04 Kč
9
13. 10. 2022
Elektřina
Příloha č.35923
Příloha č.35924
18 306,00 Kč
1 245,00 Kč
10
22. 4. 2022
Školení a vzdělávání
Příloha č.35928
Příloha č.35929
11 500,00 Kč
1 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35906
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
656,24 KB
35907
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
183,27 KB
35908
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
684,81 KB
35909
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
182,02 KB
35910
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
490,66 KB
35911
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
180,43 KB
35912
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,13 MB
35913
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
129,97 KB
35915
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,49 MB
35916
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
130,52 KB
35917
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
641,64 KB
35918
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
129,87 KB
35919
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
665,43 KB
35920
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
130,48 KB
35921
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
641,34 KB
35922
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
130,65 KB
35923
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
644,62 KB
35924
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
130,45 KB
35928
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
479,95 KB
35929
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
129,96 KB
50421
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
236,96 KB
50422
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
542,57 KB
59536
Závěrečná+zpráva+P3+2022_def.pdf
Anonymizovaná příloha
252,4 KB
59537
Publicita+projektu+2022+MČ+PHA+3.pdf
Anonymizovaná příloha
428,29 KB