Název projektu: Dílna s workshopy pro veřejnost v art re use centru

Program podpory: 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: Artmap, z.s. (22906339)

Schválená podpora celkem: 45 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 45 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 45 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 45 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 45 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
24. 5. 2022
honorář / lektorné workshop
Příloha č.58887
Příloha č.44575
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2
23. 5. 2022
honorář / lektorné workshop
Příloha č.58889
Příloha č.44578
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3
23. 5. 2022
honorář / lektorné workshop
Příloha č.58891
Příloha č.44583
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
4
9. 5. 2022
pr odukce doprovodných programů art re use
Příloha č.44586
Příloha č.44587
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5
9. 5. 2022
administrativní práce re use
Příloha č.44588
Příloha č.44589
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
6
2. 10. 2022
p rodukce a stánek na ZMJ
Příloha č.44590
Příloha č.44591
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
7
10. 12. 2022
produkční práce pro art re use
Příloha č.44592
Příloha č.44593
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
44575
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,36 KB
44578
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,35 KB
44583
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,35 KB
44586
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
242,01 KB
44587
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
566,23 KB
44588
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
237,22 KB
44589
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,37 KB
44590
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
490,75 KB
44591
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,47 KB
44592
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
32,29 KB
44593
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,67 KB
51042
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,36 MB
51075
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
2,3 MB
58887
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,11 KB
58889
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
43,75 KB
58891
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
43,81 KB
59851
Zaverecna+zprava+MČ+Praha+3+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
2,28 MB
59852
příloha+1+Doklad+o+publicite+a+mediální+ohlas.pdf
Anonymizovaná příloha
3,37 MB