Název projektu: Revitalizace zelené plochy před bytovým domem K Lučinám 2486-2488

Program podpory: 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
Žadatel: Společenství pro dům K Lučinám 2486, 2487, 2488, Praha 3 (27628027)

Schválená podpora celkem: 39 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 39 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 39 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 39 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 39 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 4. 2022
Faktura
Příloha č.24916
Příloha č.61002
Příloha č.61003
Příloha č.61304
Příloha č.24917
40 048,34 Kč
39 800,00 Kč
0,00 Kč
248,34 Kč
Celkem
40 048,34 Kč
39 800,00 Kč
0,00 Kč
248,34 Kč
Podíl
100.00 %
99.38 %
0.00 %
0.62 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
24918
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,06 MB
24919
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
891,38 KB
25373
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
13,72 KB
60090
Závěrečná_zpráva_dotace.docx
Anonymizovaná příloha
14,55 KB
60091
2022-10-25+(2).jpg
Anonymizovaná příloha
891,38 KB