Název projektu: Cheer Academy, z. s. ZŠ Na Jarově

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Cheer Academy, z.s. (03430251)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
16. 11. 2022
kostýmy na soutěž
Příloha č.52089
Příloha č.52090
80 500,00 Kč
30 000,00 Kč
2
1. 3. 2022
registrační poplatky na soutěž
Příloha č.52091
Příloha č.52092
20 402,00 Kč
10 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
52089
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
82,48 KB
52090
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,51 KB
52091
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
135,78 KB
52092
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,64 KB
52096
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
272,9 KB
52097
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
272,9 KB
59860
Zhodnocení+projektu+2022+Praha+3.docx
Anonymizovaná příloha
2,54 MB