Název projektu: Záchyt dešťové vody pro bytový dům Náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2

Program podpory: 2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p. 2163, Praha 3 - Vinohrady (24827967)

Schválená podpora celkem: 40 100,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 100,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 100,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 100,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 100,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
28. 6. 2022
Elektroinstalace
Příloha č.24362
Příloha č.24366
19 700,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
19 699,00 Kč
2
4. 5. 2022
Instalace zařízení pro zadržování dešťové vody a její využití - záloha
Příloha č.24364
Příloha č.24367
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
28. 7. 2022
Instalace zařízení pro zadržování dešťové vody a její využití - doplatek
Příloha č.24364
Příloha č.24369
22 665,00 Kč
20 099,00 Kč
0,00 Kč
2 566,00 Kč
Celkem
62 365,00 Kč
40 100,00 Kč
0,00 Kč
22 265,00 Kč
Podíl
100.00 %
64.30 %
0.00 %
35.70 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
24361
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,76 MB
24417
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
6,19 MB
59722
Závěrečná+zpráva+-+čerpání+dotace+-+zádrž+děšťové+vody (1).docx
Anonymizovaná příloha
6,19 MB
59723
20221006_145033938_iOS.jpg
Anonymizovaná příloha
1,04 MB