Název projektu: Nové stromy pro bytový dům Náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2

Program podpory: 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
Žadatel: Společenství vlastníků domu č.p. 2163, Praha 3 - Vinohrady (24827967)

Schválená podpora celkem: 49 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 49 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 49 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 49 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 48 965,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 35,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
11. 4. 2022
Vyúčtování + první záloha
Příloha č.58306
Příloha č.23971
24 000,00 Kč
24 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
22. 3. 2022
Vyúčtování + druhá záloha
Příloha č.58307
Příloha č.23973
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
11. 4. 2022
Vyúčtování + finální doplatek
Příloha č.23976
Příloha č.58308
Příloha č.23975
18 965,00 Kč
18 965,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
48 965,00 Kč
48 965,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
24360
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,76 MB
24418
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,52 MB
59724
Závěrečnáí+zpráva+-+žádost+o+čerpání+dotace+-+nové+stromy (1).docx
Anonymizovaná příloha
1,52 MB
59725
20221006_145033938_iOS.jpg
Anonymizovaná příloha
1,04 MB