Název projektu: Čítárna Unijazz

Program podpory: 2. Spolková činnost
Žadatel: UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. (00406724)

Schválená podpora celkem: 90 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 90 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 90 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 90 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 90 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48049
Příloha č.48050
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48052
Příloha č.48053
700,00 Kč
700,00 Kč
3
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48054
Příloha č.48055
700,00 Kč
700,00 Kč
4
9. 9. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48057
Příloha č.48058
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5
14. 9. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48059
Příloha č.48060
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
6
13. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48067
Příloha č.48068
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7
13. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48074
Příloha č.48075
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
8
27. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48078
Příloha č.48079
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
9
27. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48080
Příloha č.48081
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
10
15. 9. 2022
Nájem prostor
Příloha č.48083
Příloha č.48084
21 700,00 Kč
21 700,00 Kč
11
27. 5. 2022
Nájem prostor a zajištění akce
Příloha č.48085
Příloha č.48086
2 300,00 Kč
2 300,00 Kč
12
21. 6. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48087
Příloha č.54130
Příloha č.48088
4 840,00 Kč
4 840,00 Kč
13
4. 11. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48089
Příloha č.54131
Příloha č.48090
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
14
5. 12. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48091
Příloha č.48092
1 725,00 Kč
1 725,00 Kč
15
1. 7. 2022
Propagace
Příloha č.48095
Příloha č.48096
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
16
1. 7. 2022
Propagace-P&J Music (propagace akcí na webech)
Příloha č.48098
Příloha č.48099
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
17
22. 8. 2022
Propagace a produkce
Příloha č.48101
Příloha č.48102
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
18
26. 8. 2022
Propagace-Media Club (kulturní servis Radio1-pořady v Čítárně)
Příloha č.48113
Příloha č.48114
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
19
14. 9. 2022
Propagace a produkce
Příloha č.48115
Příloha č.48116
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
20
29. 12. 2022
Propagace-Studio STKI (tisk propagačního banneru Čítárny)
Příloha č.48117
Příloha č.48118
998,00 Kč
998,00 Kč
21
18. 6. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48533
Příloha č.48534
500,00 Kč
37,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48049
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
99,19 KB
48050
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48052
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
106,88 KB
48053
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48054
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
74,23 KB
48055
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,53 KB
48057
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
78,65 KB
48058
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,52 KB
48059
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
81,7 KB
48060
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,81 KB
48067
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
76,43 KB
48068
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
29,58 KB
48074
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
76,69 KB
48075
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
29,51 KB
48078
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
76,28 KB
48079
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
28,53 KB
48080
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
75,44 KB
48081
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
27,92 KB
48083
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
86,15 KB
48084
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,71 KB
48085
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
36,36 KB
48086
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,5 KB
48087
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
49,5 KB
48088
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,53 KB
48089
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
39,08 KB
48090
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,54 KB
48091
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
42,81 KB
48092
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48095
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,47 KB
48096
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,55 KB
48098
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
32,24 KB
48099
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,93 KB
48101
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
41,15 KB
48102
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,5 KB
48113
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
52,52 KB
48114
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48115
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,63 KB
48116
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48117
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
58,37 KB
48118
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,51 KB
48533
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
82,92 KB
48534
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
35,92 KB
48546
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
46,15 KB
48548
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,84 MB
48551
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,63 MB
48597
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,1 MB
54130
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
500,56 KB
54131
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
484,43 KB
62084
Čítárna-Unijazz-2022_závěrečná-zpráva_zhodnocení.docx
Anonymizovaná příloha
46,15 KB
62085
Citarna-Unijazz-2022_medialni-ohlasy.pdf
Anonymizovaná příloha
1,84 MB