Název projektu: Čítárna Unijazz

Program podpory: 2. Spolková činnost
Žadatel: UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. (00406724)

Schválená podpora celkem: 90 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 90 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 90 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 90 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 90 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48049
Příloha č.48050
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48052
Příloha č.48053
700,00 Kč
700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
1. 4. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48054
Příloha č.48055
700,00 Kč
700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
9. 9. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48057
Příloha č.48058
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
14. 9. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48059
Příloha č.48060
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
13. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48067
Příloha č.48068
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
13. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48074
Příloha č.48075
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
27. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48078
Příloha č.48079
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9
27. 10. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48080
Příloha č.48081
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
10
15. 9. 2022
Nájem prostor
Příloha č.48083
Příloha č.48084
21 700,00 Kč
21 700,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11
27. 5. 2022
Nájem prostor a zajištění akce
Příloha č.48085
Příloha č.48086
2 300,00 Kč
2 300,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
12
21. 6. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48087
Příloha č.54130
Příloha č.48088
4 840,00 Kč
4 840,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13
4. 11. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48089
Příloha č.54131
Příloha č.48090
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14
5. 12. 2022
Technika/ozvučení
Příloha č.48091
Příloha č.48092
1 725,00 Kč
1 725,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
15
1. 7. 2022
Propagace
Příloha č.48095
Příloha č.48096
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16
1. 7. 2022
Propagace-P&J Music (propagace akcí na webech)
Příloha č.48098
Příloha č.48099
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17
22. 8. 2022
Propagace a produkce
Příloha č.48101
Příloha č.48102
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
18
26. 8. 2022
Propagace-Media Club (kulturní servis Radio1-pořady v Čítárně)
Příloha č.48113
Příloha č.48114
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19
14. 9. 2022
Propagace a produkce
Příloha č.48115
Příloha č.48116
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20
29. 12. 2022
Propagace-Studio STKI (tisk propagačního banneru Čítárny)
Příloha č.48117
Příloha č.48118
998,00 Kč
998,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
21
18. 6. 2022
Honorář-vystoupení
Příloha č.48533
Příloha č.48534
500,00 Kč
37,00 Kč
0,00 Kč
463,00 Kč
Celkem
90 463,00 Kč
90 000,00 Kč
0,00 Kč
463,00 Kč
Podíl
100.00 %
99.49 %
0.00 %
0.51 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
48546
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
46,15 KB
48548
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,84 MB
48551
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,63 MB
48597
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,1 MB
62084
Čítárna-Unijazz-2022_závěrečná-zpráva_zhodnocení.docx
Anonymizovaná příloha
46,15 KB
62085
Citarna-Unijazz-2022_medialni-ohlasy.pdf
Anonymizovaná příloha
1,84 MB