Název projektu: Denní stacionář Praha

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Ruka pro život o.p.s. (27017699)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
2
4. 2. 2022
svoz komunálního odpadu
Příloha č.54029
Příloha č.27980
2 122,24 Kč
2 000,00 Kč
3
28. 2. 2022
hygienické a desinfekční prostředky a potřeby
Příloha č.27981
Příloha č.27982
4 929,00 Kč
3 000,00 Kč
4
15. 9. 2022
akreditovaný kurz
Příloha č.27983
Příloha č.27984
13 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5
8. 6. 2022
hrubá mzda pracovníka přímé péče za 2022/05
Příloha č.27990
Příloha č.27991
Příloha č.27992
2 004 498,00 Kč
6 000,00 Kč
6
13. 6. 2022
Odvod na sociální zabezpečení z hrubé mzdy pracovníka přímé péče za 2022/05
Příloha č.27993
Příloha č.27994
483 601,00 Kč
1 488,00 Kč
7
13. 6. 2022
Odvod na zdravotní pojištění z hrubé mzdy pracovníka přímé péče za 2022/05
Příloha č.27995
Příloha č.27996
15 621,00 Kč
540,00 Kč
8
5. 6. 2022
nájemné prostor DS Skloněná na 2022/06
Příloha č.27985
Příloha č.27987
4 238,00 Kč
2 972,00 Kč
9
3. 5. 2022
hygienické a úklidové prostředky
Příloha č.27988
Příloha č.27989
4 340,00 Kč
2 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
27980
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
436,35 KB
27981
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
118,86 KB
27982
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
435,39 KB
27983
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
73,42 KB
27984
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
428,76 KB
27985
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
54,06 KB
27987
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
436,51 KB
27988
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
112,45 KB
27989
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,84 KB
27990
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
451,67 KB
27991
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
397,79 KB
27992
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
441,05 KB
27993
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
176,72 KB
27994
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
437,34 KB
27995
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
107,48 KB
27996
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
441,05 KB
28442
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
162,11 KB
54029
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,11 MB
59815
Zaverecna+zprava+s+dokladem+o+publicite.pdf
Anonymizovaná příloha
162,11 KB