Název projektu: Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: LUDUS MAGNUS, z.s. (03578151)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
12. 8. 2022
Pronájem sportoviště
Příloha č.26296
Příloha č.26297
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
13. 9. 2022
Pronájem sportoviště
Příloha č.26298
Příloha č.26299
12 800,00 Kč
12 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
12. 9. 2022
Pronájem sportoviště
Příloha č.26300
Příloha č.26301
13 100,00 Kč
13 100,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
12. 9. 2022
Pronájem sportoviště
Příloha č.26302
Příloha č.26303
10 500,00 Kč
4 100,00 Kč
0,00 Kč
6 400,00 Kč
Celkem
46 400,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
6 400,00 Kč
Podíl
100.00 %
86.21 %
0.00 %
13.79 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34550
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
346,09 KB
59588
Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu_Sportovní+Kempy+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
346,09 KB