Název projektu: Divadelní spolek Proměna

Program podpory: 2. Spolková činnost
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 25 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 25 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
3. 5. 2022
pronájem divadla
Příloha č.37775
Příloha č.37776
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
7. 6. 2022
pronájem divadla
Příloha č.37777
Příloha č.37778
5 400,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
1 400,00 Kč
3
9. 11. 2022
pronájem divadla
Příloha č.37779
Příloha č.37780
7 400,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
2 400,00 Kč
4
5. 5. 2022
DPP duben

částka včetně povinného odvodu daně
Příloha č.37781
Příloha č.37782
Příloha č.53668
6 085,00 Kč
6 085,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
5. 9. 2022
DPP srpen
Příloha č.37786
Příloha č.37787
7 415,00 Kč
7 415,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
28 800,00 Kč
25 000,00 Kč
0,00 Kč
3 800,00 Kč
Podíl
100.00 %
86.81 %
0.00 %
13.19 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
33531
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,56 KB
37484
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,69 MB
59493
DS+Proměna_závěrečná+zpráva+projektu_2022.docx
Anonymizovaná příloha
13,93 KB
59494
DS+Proměna_přílohy_publicita_2022.pdf
Anonymizovaná příloha
1,62 MB