Název projektu: Vzdělávání seniorů

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 31 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 31 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 31 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 31 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 31 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
5. 5. 2022
Mzda
Příloha č.34964
Příloha č.34965
8 021,00 Kč
2 674,00 Kč
0,00 Kč
5 347,00 Kč
2
5. 5. 2022
Mzda
Příloha č.34964
Příloha č.34965
11 552,00 Kč
2 888,00 Kč
0,00 Kč
8 664,00 Kč
3
5. 5. 2022
Mzda
Příloha č.34964
Příloha č.34965
24 257,00 Kč
3 414,00 Kč
0,00 Kč
20 843,00 Kč
4
17. 5. 2022
povinné odvody sociální pojištění mzdy duben
Příloha č.34964
Příloha č.34965
2 226,00 Kč
2 226,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
17. 5. 2022
povinné odvody zdravotní pojištění duben
Příloha č.34964
Příloha č.34965
808,00 Kč
808,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
3 600,00 Kč
2 100,00 Kč
0,00 Kč
1 500,00 Kč
9
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
10
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
6 390,00 Kč
6 390,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
12
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13
5. 5. 2022
DPP
Příloha č.34964
Příloha č.34965
900,00 Kč
900,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
67 354,00 Kč
31 000,00 Kč
0,00 Kč
36 354,00 Kč
Podíl
100.00 %
46.03 %
0.00 %
53.97 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
33549
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,5 KB
33551
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,69 MB
33555
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
448,94 KB
33556
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
758,5 KB
59497
Vzdělávání+seniorů_závěrečná+zpráva+projektu_2022.docx
Anonymizovaná příloha
13,79 KB
59498
Screenshot+2023-01-09+REMEDIUM+-+Partneři.png
Anonymizovaná příloha
448,94 KB