Název projektu: Tichá linka

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Tichý svět, o.p.s. (26611716)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
17. 3. 2022
Mzdové náklady
Příloha č.25148
Příloha č.25149
Příloha č.25154
Příloha č.25159
Příloha č.26913
Příloha č.26914
39 136,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
29 136,00 Kč
Celkem
39 136,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
29 136,00 Kč
Podíl
100.00 %
25.55 %
0.00 %
74.45 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
22192
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
722,89 KB
22193
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
720,12 KB
59538
TS_Závěrečná+zpráva+k+vyúčtování.pdf
Anonymizovaná příloha
299,55 KB
59539
Publicita.docx
Anonymizovaná příloha
720,12 KB