Název projektu: Celoroční sportovní činnost Rebelátek

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Boxing club Rebel z.s. (04627083)

Schválená podpora celkem: 13 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 13 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 13 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 13 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 12 159,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 841,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
14. 12. 2021
Boxerské pomůcky fa01
Příloha č.18324
Příloha č.18325
7 696,00 Kč
5 824,00 Kč
0,00 Kč
1 872,00 Kč
2
26. 10. 2021
Pomůcky do tělocvičny fa 02
Příloha č.18328
Příloha č.20166
6 335,00 Kč
6 335,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
14 031,00 Kč
12 159,00 Kč
0,00 Kč
1 872,00 Kč
Podíl
100.00 %
86.66 %
0.00 %
13.34 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
18426
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,72 KB
18427
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,08 MB
61639
závěrečnázpráva-rebelatka.docx
Anonymizovaná příloha
12,72 KB
61640
image0 (2).png
Anonymizovaná příloha
2,08 MB