Název projektu: Zájmový klub seniorů z.s 2021

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Zájmový klub seniorů z.s. (04472306)

Schválená podpora celkem: 32 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 32 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 32 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 32 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 32 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
23. 8. 2021
nájemné a zálohy na služby
Příloha č.18142
Příloha č.18143
Příloha č.18144
22 627,00 Kč
22 627,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
25. 8. 2021
elektřina
Příloha č.18147
Příloha č.18148
Příloha č.18149
4 436,00 Kč
4 436,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
16. 12. 2021
produkce
Příloha č.18249
Příloha č.18250
5 900,00 Kč
4 937,00 Kč
0,00 Kč
963,00 Kč
Celkem
32 963,00 Kč
32 000,00 Kč
0,00 Kč
963,00 Kč
Podíl
100.00 %
97.08 %
0.00 %
2.92 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
18141
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
514,64 KB
61881
závěrečná+zpráva+++doklad+o+publicitě.pdf
Anonymizovaná příloha
514,64 KB