Název projektu: Mámo, táto zkus to taky!!! Děti dětem

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
16. 6. 2021
Mámo, táto... odměny reflexní pásky
Příloha č.16191
Příloha č.16192
7 187,40 Kč
7 187,40 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
24. 6. 2021
Mámo, táto... medaile
Příloha č.16193
Příloha č.16194
3 694,00 Kč
2 812,60 Kč
0,00 Kč
881,40 Kč
Celkem
10 881,40 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
881,40 Kč
Podíl
100.00 %
91.90 %
0.00 %
8.10 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16198
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
2,67 MB
16199
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
108,46 KB
61961
Závěrečná+zpráva+vyúčtování+Praha+3+2021+_00251_OŠ+_+Mámo,+táto+zkus+to+taky!!!+Děti+dětem.pdf
Anonymizovaná příloha
2,67 MB
61962
Mámo+,+táto+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
108,46 KB