Název projektu: Údržba a rozvoj atletického hřiště

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 12. 2021
Údržba hřiště - nákup ochranné plachty doskočiště skok vysoký a skok o tyči
Příloha č.16183
Příloha č.16184
30 500,00 Kč
30 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16183
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
343,14 KB
16184
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
377,86 KB
16185
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
181,53 KB
16187
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
115,84 KB
61959
Závěrečná+zpráva+vyúčtování+Praha+3+2021+_00252_OŠ+_+Údržba+a+rozvoj+atletického+hřiště.pdf
Anonymizovaná příloha
181,53 KB
61960
Údržba+hřiště+publicita.pdf
Anonymizovaná příloha
141,54 KB