Název projektu: Údržba a rozvoj atletického hřiště

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (49278932)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
12. 12. 2021
Údržba hřiště - nákup ochranné plachty doskočiště skok vysoký a skok o tyči
Příloha č.16183
Příloha č.16184
30 500,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
500,00 Kč
Celkem
30 500,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
500,00 Kč
Podíl
100.00 %
98.36 %
0.00 %
1.64 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
16185
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
181,53 KB
16187
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
115,84 KB
61959
Závěrečná+zpráva+vyúčtování+Praha+3+2021+_00252_OŠ+_+Údržba+a+rozvoj+atletického+hřiště.pdf
Anonymizovaná příloha
181,53 KB
61960
Údržba+hřiště+publicita.pdf
Anonymizovaná příloha
141,54 KB