Název projektu: Oslavy Mezinárodního dne Romů 2020 v Praze 3

Program podpory: Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Buči z.s. (22896163)

Schválená podpora celkem: 31 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 31 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 31 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 31 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 31 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
9. 4. 2021
Honorář moderátor
Příloha č.15605
Příloha č.15606
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
9. 4. 2021
Honorář
Příloha č.15609
Příloha č.15610
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
9. 4. 2021
Honorář Trio Romano
Příloha č.15611
Příloha č.15612
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
11. 4. 2021
Honorář pamětník
Příloha č.15615
Příloha č.15616
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
11. 4. 2021
Honorář pamětníková
Příloha č.15618
Příloha č.15619
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
11. 4. 2021
Ozvučení prostor
Příloha č.15620
Příloha č.15621
4 000,00 Kč
4 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
9. 4. 2021
Honorář Marcinovci
Příloha č.15622
Příloha č.15623
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
9. 4. 2021
Pořadatelská služba
Příloha č.15624
Příloha č.15625
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
31 000,00 Kč
31 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15549
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
22 KB
15550
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,03 MB
61650
Zprava_denromu_2021.doc
Anonymizovaná příloha
22 KB