–ѕа°±б;ю€ )ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ ю€€€ю€€€ !"#$%&'(ю€€€*ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ю€€€ ю€€€ ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q£D–…кyщЇќМВ™K© а…кyщЇќМВ™K© 2mailto:os.buci@seznam.czю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ф X`pМЬ Є ƒ – №_ [`с€`Vэchozн 1$*$A$3B*OJQJCJsHsHKHPJnH^JaJ_H9tH9"ют€с" WW8Num1z0"ют€" WW8Num1z1"ют€" WW8Num1z2"ют€!" WW8Num1z3"ют€1" WW8Num1z4"ют€A" WW8Num1z5"ют€Q" WW8Num1z6"ют€a" WW8Num1z7"ют€q" WW8Num1z8"ют€Б" WW8Num2z0"ют€С" WW8Num2z1"ют€°" WW8Num2z2"ют€±" WW8Num2z3"ют€Ѕ" WW8Num2z4"ют€—" WW8Num2z5"ют€б" WW8Num2z6"ют€с" WW8Num2z7"ют€" WW8Num2z8"ют€" WW8Num3z0"ют€!" WW8Num3z1"ют€1" WW8Num3z2"ют€A" WW8Num3z3"ют€Q" WW8Num3z4"ют€a" WW8Num3z5"ют€q" WW8Num3z6"ют€Б" WW8Num3z7"ют€С" WW8Num3z8"ют€°" WW8Num4z0"ют€±" WW8Num4z1"ют€Ѕ" WW8Num4z2"ют€—" WW8Num4z3"ют€б" WW8Num4z4"ют€с" WW8Num4z5"ют€" WW8Num4z6"ют€" WW8Num4z7"ют€!" WW8Num4z8"ют€1" WW8Num5z0"ют€A" WW8Num5z1"ют€Q" WW8Num5z2"ют€a" WW8Num5z3"ют€q" WW8Num5z4"ют€Б" WW8Num5z5"ют€С" WW8Num5z6"ют€°" WW8Num5z7"ют€±" WW8Num5z8"ют€Ѕ" WW8Num6z0"ют€—" WW8Num6z1"ют€б" WW8Num6z2"ют€с" WW8Num6z3"ют€" WW8Num6z4"ют€" WW8Num6z5"ют€!" WW8Num6z6"ют€1" WW8Num6z7"ют€A" WW8Num6z8"ют€Q" WW8Num7z0"ют€a" WW8Num7z1"ют€q" WW8Num7z2"ют€Б" WW8Num7z3"ют€С" WW8Num7z4"ют€°" WW8Num7z5"ют€±" WW8Num7z6"ют€Ѕ" WW8Num7z7"ют€—" WW8Num7z8"ют€б" WW8Num8z0"ют€с" WW8Num8z1"ют€" WW8Num8z2"ют€" WW8Num8z3"ют€!" WW8Num8z4"ют€1" WW8Num8z5"ют€A" WW8Num8z6"ют€Q" WW8Num8z7"ют€a" WW8Num8z8Bют€qBStandardnн pнsmo odstavceNUт€БNInternetovэ odkazB* phАsH€sH€>*_H€tH€DюҐDNadpis Y§р§x$OJQJCJPJ^JaJ0BҐ0 Tlo textu Z§§x$/°≤$Seznam[^J@ю¬@Popisek \§x§x $CJ6^JaJ],ю“,RejstYнk] $^J8юв8Normбlnн (web) ^§§wb4€€€€ƒ*RЉ*ƒ*U|ОbX€А€@bbPGРTimes New Roman5РSymbol3&РArialGРоTimes New Roman;РЖSimSunЛ[SO?&РLucida Sans3&РоArialG&РЖMicrosoft YaHeiBН≈h%УaЗ%УaЗpУD'{ ГР{ ' 0 0А€€BU I zJiYн Pstru~inaJiYн Pstru~ina ийэBUƒМI zJi≈Щ√≠ Pstru≈ЊinaNormalJi≈Щ√≠ Pstru≈Њina2@F√#@@пЙpЩ—@÷&ІPР”@÷&ІPР”ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэм•M њ0ƒ*Caolan80 24b€€€€€€ИО О О Ґ 4÷ в 7 цю -bПn" ўBU I z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Telefon: 608520073, e-mail: HYPERLINK "mailto:os.buci@seznam.cz"os.buci@seznam.cz Oslavy Mezinбrodnнho dne Romo 2021 Zprбva o realizaci projektu Probh realizace projektu: V roce 2021 pYнjemce dotace Bu i z.s. ji~ poosmй plбnoval realizovat projekt oslav Mezinбrodnнho dne Romo, kterй se mly konat v Praze vzhledem k ji~ zakoYennй tradici a vzhledem k vtaнmu po tu pYнsluanнko romskэch komunit v mstskй бsti Praha 3 i v celй Praze. Z tйto akce se ji~ za dobu jejн existence stala tradi nн akce uprostYed jara ka~dйho roku, zнskala si ji~ stabilnн okruh pYнznivco a jejн poYбdбnн ji~ dбvno pYerostlo hranice }i~kova a rozaнYilo se na celou Prahu. V roce 2021 vaak stбle pYetrvбvala velkб pYekб~ka uspoYбdбnн oslav v podob stбle trvajнcн pandemie covid-19 a na ni navazujнcнch karantйnnнch opatYenн, co~ znemo~nilo realizaci oslav v tradi nн form. Bylo vaak pYijato rozhodnutн, ~e akce nebude zruaena, ale pouze bude zmnna jejн povaha v souladu s platnэmi karantйnnнmi opatYenнmi. K akci proto skute n doalo v dubnu 2021, kdy novбkarantйnnн opatYenн umo~nila realizaci koncertu romskй folklornн i modernн hudby v omezenjaнm rozsahu. Vzhledem k omezenйmu charakteru akce byly rovn~ vyu~ity klubovй prostory zaYнzenн Novб Chmelnice, jeho~ sбl pro po et ъ astnнko, limotovanэ pYedpisy, posta oval. Nehled na potн~e koncert probhl v pYбtelskй a pozitivnн atmosfйYe. I v roce 2021 vaak byly oslavy Mezinбrodnнho dne Romo opt spojeny s ocennнm vэznamnэch pYedstavitelo romskйho ~ivota v Praze za jejich dobrovolnou organiza nн a jinou prбci, zamYenou na pomoc a zlepaenн ~ivota pra~skэch romskэch komunit, pro co~ svбtek vaech Romo pYedstavoval dobrou pYнle~itost. PYi sociбlnн prбci spolku Bu i se toti~ podaYilo sesbнrat informace o dalaнch osobбch, kterй vaak vykonaly o to vнce prбce pro pra~skй Romy. S ocennэmi osobnostmi ml moderбtor ve era krбtkэ rozhovor za ъ elem pYedstavenн jejich prбce i dokon enэch akcн a projekto, kterй v~dy vyvrcholilo pYedбnнm ceny a diplomu. Hlavnн nбplnн ve era byla vaak hudba, zpv a tanec. Џvod obstaral jako u~ tradi n (po pYednesenн romskй hymny) soubor Marcinovci, kterэ patYi nэm zposobem rozproudil ji~ tak dobrou nбladu. Potй doalo k oficiбlnнmu zahбjenн koncertu panem `tpбnem Kavurem a jako ka~dэ rok zopakovбnн, pro se oslavuje Mezinбrodnн den Romo a pro zrovna v dubnu. Slavн se toti~ konбnн zaklбdajнcн konference Mezinбrodnн romskй unie IRU, kterб prбv tento den byla na kongresu zalo~ena a pYijala oficiбlnн romskй symboly vlajku, hymnu (kterб na ъvod rovn~ zaznla) a romatinu jako oficiбlnн jazyk. To rozhodujнcнm zposobem napomohlo vytvoYenн nбroda, kterэ se oficiбln nazэvб Romovй (tento nбzev mб pYednost pYed nбzvem Cikбn, kterэ ozna uje pouze etnickou skupinu). Pak ji~ nбsledovala jednotlivб hudebnн vystoupenн, pro velkэ ъspch opt: pYedevaнm tradi nн folklornн romskй pнsn skupiny Marcinovci, posobнcн v rбmci spolku Bu i. Dбle nбsledovalo vystoupenн modernн elektronickй hudby souboru Jile Star. Koncert potй pokra oval vystoupenнm zajнmavйho hosta nov vytvoYenйho pveckйho souboru Gipsy Old Memories, interpretujнcнho znбmjaн i pozapomenutй romskй lidovй pнsn z celй stYednн Evropy, kterэ posobн rovn~ v rбmci spolku Bu i. Vrcholem ve era vaak mlo bэt tradi nн vystoupenн skupiny Trio Romano, jeho lenovй posobн v rбmci populбrnн skupiny BENGAS. Tento soubor, vnujнcн se nejvнce latinskй hudb s romskэmi prvky, ji~ zнskal nejedno ocennн na domбcнch i zahrani nнch scйnбch a vaichni hrб i souboru, kteYн na naaem koncert vystoupili, by od minuty mohli posobit jako virtuуznн sуlovн hrб i na svй nбstroje. Vzhledem k omezenнm, danэm karantйnnнmi opatYenнmi, a takй pYe dprбsdninovэm termнnem se vaak podaYilo zajistit vystoupenн alepoH tyY rozhodujнcнch leno skupiny, co~ vaak nic neubralo na jejich energii, hudebnнm zбpalu a ohnivэch latinskэch rytmech. Proto je poslucha i i tan nнci i letos odmнtali pustit z pуdia. Publicita projektu: Jako doklad o publicit projektu je mo~no uvйst, ~e logo poskytovatele dotace (hlavnнho msta Prahy) bylo umнstno jak na informa nнch a propaga nнch materiбlech, informujнcнch zбjemce o konбnн koncertu, tak i na samotnйm mнst byl vyvaen banner Prahy. V Praze dne 27.1.2022 S pozdravem & .................................................... Bc. `tpбn Kavur Statutбrnн zбstupce pYedseda Bu i z.s. ,pҐ™ђцшъ $ h l Ґ ¶ Џ N't'ƒ*шфффмквкЎкффф—— 65]\0JXB*ph5\jUUB*ph5\5\CJ(5aJ(\.r " $ j l § ¶ № ё † Ґ DF¬ƒPRъхряЁџ÷—ћ »∆ƒ¬јЊЉЇЄґ$a$$a$$a$$a$$d%d&d'd$a$$a$$a$R "»! !L'N'v'x't)v)x)§)¶)Њ)ј)¬)ƒ)∆)») )6*Z*Ш*Љ*эыщчхуспнлйзегбяЁџў„’”—ѕЉ*Њ*ј*¬*ƒ*эыщф$a$0∞В. ∞∆A!∞n"∞n#Рn$Рn2P1РX0pА3P(20Root Entry€€€€€€€€ јF@CompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€эData €€€€€€€€€€€€£SummaryInformation(€€€€$WordDocument€€€€€€€€€€€€24DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€ t