Název projektu: Oprava krytiny, oplechování a krovu střechy kostela sv. Anny na Žižkově - 2.etapa

Program podpory: Památková péče
Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov (60434279)

Schválená podpora celkem: 110 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 110 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 110 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 110 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 110 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
22. 11. 2021
Faktura za provedení práce na střeše kostela
Příloha č.15217
Příloha č.15218
931 144,00 Kč
110 000,00 Kč
0,00 Kč
821 144,00 Kč
Celkem
931 144,00 Kč
110 000,00 Kč
0,00 Kč
821 144,00 Kč
Podíl
100.00 %
11.81 %
0.00 %
88.19 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15219
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,43 MB
15220
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
70,92 KB
62020
Protokol+o+převzetí+díla+sv.+Anna+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
81,97 KB
62022
Foto+transparent+a+střecha+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
1,43 MB