Název projektu: Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie kostela Nejsvětejšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - etapa 1

Program podpory: Památková péče
Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady (00676527)

Schválená podpora celkem: 85 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 85 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 85 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 85 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 85 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 8. 2021
Faktura - Obnova památky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
Příloha č.14860
Příloha č.14861
554 791,00 Kč
85 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14860
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
646,63 KB
14861
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
72,45 KB
14864
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
358,31 KB
14867
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
655,31 KB
62018
Restaurátorská+zpráva+NSP+západní+fasáda_text.pdf
Anonymizovaná příloha
637,8 KB
62019
Publicita+projektu+NSP.pdf
Anonymizovaná příloha
358,31 KB