Název projektu: Asistence POHODA

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. (68380216)

Schválená podpora celkem: 7 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 7 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 7 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 7 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 7 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 8. 2021
Dohoda o provedení práce
Příloha č.15748
Příloha č.15749
8 678,00 Kč
800,00 Kč
2
9. 8. 2021
Dohoda o provedení práce
Příloha č.15750
Příloha č.15751
Příloha č.15752
3 440,00 Kč
200,00 Kč
3
7. 10. 2021
Dohoda o provedení práce
Příloha č.15753
Příloha č.15754
9 923,00 Kč
1 400,00 Kč
4
10. 11. 2021
Dohoda o provedení práce
Příloha č.15757
Příloha č.15758
9 144,00 Kč
4 600,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15748
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
332,62 KB
15749
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
513,35 KB
15750
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
301,97 KB
15751
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
498,93 KB
15752
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
483,64 KB
15753
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
336,03 KB
15754
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
505,99 KB
15757
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
335,09 KB
15758
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
548,9 KB
17585
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
503,14 KB
17588
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
705,33 KB
17589
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
779,21 KB
61780
POHODA_2021_Asistence+POHODA_Praha+3_zaverecna_zprava.docx
Anonymizovaná příloha
705,33 KB
61781
POHODA_2021_Praha+3_publicita_www.docx
Anonymizovaná příloha
779,21 KB