Název projektu: Otevřené turnaje 2021

Program podpory: Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Žadatel: TJ Zora Praha z.s. (41186427)

Schválená podpora celkem: 29 600,00 Kč
Vyplacená podpora: 29 600,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 29 600,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 29 600,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 29 600,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
8. 11. 2021
OT 21_Medaile poháry
Příloha č.15478
Příloha č.15477
5 520,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
2 520,00 Kč
2
24. 11. 2021
OT 21_Pronájem 2 tělocvičen_OT
Příloha č.15479
Příloha č.15480
9 400,00 Kč
9 049,00 Kč
0,00 Kč
351,00 Kč
3
3. 11. 2021
OT 21_Přelepky očí_Drobný materiál
Příloha č.15481
Příloha č.15482
2 672,00 Kč
2 672,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
30. 10. 2021
OT 21_Bagety a občerstvení na turnaje
Příloha č.15489
Příloha č.15490
Příloha č.21610
Příloha č.21611
3 379,00 Kč
3 379,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
30. 10. 2021
OT 21_Technické zabezpečení
Příloha č.15743
Příloha č.15494
11 500,00 Kč
11 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
32 471,00 Kč
29 600,00 Kč
0,00 Kč
2 871,00 Kč
Podíl
100.00 %
91.16 %
0.00 %
8.84 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15503
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
103,02 KB
15744
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,64 MB
61979
Závěrečná+zpráva_Otevřené+turnaje+TJ+Zora+Praha+2021.docx
Anonymizovaná příloha
1,64 MB
61980
Otevřené+turnaje+poslepu_2021_foto.jpg
Anonymizovaná příloha
103,02 KB