Název projektu: Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Buči z.s. (22896163)

Schválená podpora celkem: 27 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 27 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 27 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 27 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 27 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 11. 2021
Faktura dopravní náklady
Příloha č.15526
Příloha č.15527
30 000,00 Kč
27 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14469
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
18 KB
14470
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
198,2 KB
14471
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
546,2 KB
15526
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
244,98 KB
15527
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
127,95 KB
15530
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
543,32 KB
61646
Zprava_Turisti_2021.doc
Anonymizovaná příloha
18 KB
61647
KCTBuciletak2021.pdf
Anonymizovaná příloha
198,2 KB