–ѕа°±б;ю€ ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ ю€€€ю€€€!"ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !"#$%&'()*+,-./ю€€€12ю€€€4567ю€€€9ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [bс€bVэchozн$a$1$*$A$/B*OJQJCJsHsHPJnH^JaJ_HtHBют€сBStandardnн pнsmo odstavceDют€DStandardnн pнsmo odstavce2Bют€BAbsatz-StandardschriftartHют€!HWW-Absatz-StandardschriftartJют€1JWW-Absatz-Standardschriftart1Dют€ADStandardnн pнsmo odstavce1>UBQ>Internetovэ odkaz B*ph€>*:ют€a:Symboly pro нslovбnн6Wт€q6Silnй zdoraznnн5\DюТDNadpis §р§x$OJQJCJPJ^JaJ0BТ0 Tlo textu §§x$/СҐ$Seznam^J@ю≤@Popisek §x§x $CJ6^JaJ],ю¬,RejstYнk $^Jbю“bRozvr~enн dokumentu1-D M∆ €АOJQJCJ^JaJbювbRozvr~enн dokumentu2-D M∆ €АOJQJCJ^JaJй (€€€€–!z“!V}Пй X€Ар8р@счрЮрр0р( рА€€А€€ ррN рs р*Б€€€ГњјЋ€р€@й й PGРTimes New Roman5РSymbol3&РArialGРоTimes New Roman3&РоArialG&РЖMicrosoft YaHei5РАMangal5&РоTahomaBНƒhU;z'U;z'У;z'ўЧ ГРўЧ 'р0р0А€€ Vб~enб panнJiYн Pstru~inaJiYн Pstru~ina£D–…кyщЇќМВ™K© а…кyщЇќМВ™K© 2mailto:os.buci@seznam.czю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0ь X`xФ§ ј ћ Ў д рйэV√°≈Њen√° pan√≠Ji≈Щ√≠ Pstru≈ЊinaNormalJi≈Щ√≠ Pstru≈Њina2@F√#@ъх«}’@Є≠ }’@Є≠ }’м•M њ0“!Caolan80 2(й €€€€€€И»»»№4 Pж0-6bШ x;Fз/ ўнBu i z.s. I : 22896163 Konvova 2430/162, 130 00 Praha 3 Telefon: 608520073, e-mail HYPERLINK "mailto:os.buci@seznam.cz"os.buci@seznam.cz Nбzev projektu: Turistickэ oddнl mlбde~e ze sociбln slabэch rodin innost 2021 Oblast sportu, mlбde~e a volnйho asu Zprбva o realizaci projektu pro Mstskou бst Praha 3 Probh realizace projektu: V roce 2021 se innost stбle jeatw relativn nov zYнzenйho turistickйho oddнlu mlбde~e rozbhla ji~ od ledna. Turistickэ oddнl mlбde~e nadбle funguje jako regulйrnн lбnek Klubu eskэch turisto (K T) jako odboru, zamYenйho na dti a mlбde~ se specializacн na paн turistiku a cykloturistiku. Pro rok 2021 byly naplбnovбny jednotlivй akce s cнlem jednak zaujmout nov pYijatй dti a ukбzat jim mo~nosti turistiky v pYнrod i v mst Praze a jeho bezprostYednнm okolн, jednak spojit zбbavnou turistiku i se vzdlбvбnнm a pou enнm o oblastech ze akolnн vэuky pYedevaнm djepisu a zempisu. V roce 2021 musel projekt opt pYekonбvat jeho dosud nejvtaн bariйru, kterou byla karantйnnн opatYenн v souvislosti s pandemiн COVID-19. Tato opatYenн postihla prakticky celй prvnн pololetн roku 2021. i бste n jeho zбvr, Naatstн pYed prбzdninami doalo k jejich uvolnnн, a tato skute nost spolu s uzavYenнm hranic a v dosledku toho obnovenнm zбjmu o prбzdninovou rekreaci v tuzemsku projektu paradoxn napomohla, tak~e jsme nemli problйm s plбnovбnнm a realizacн akcн pro dti alespoH v nejkrбsnjaнm obdobн roku. Nejvнce akcн probhlo formou individuбlnн elektronickй turistiky. Mnoho tras bylo zpracovбno dнky partnerstvн s projektem GEOFUN, jeho~ podstatou je aplikace pro hranн elektronickэch geoloka nнch her na chytrэch mobilnнch telefonech. Tato aplikace byla k dispozici pro vaechny ъ astnнky, kteYн si tak mohli sami vyzkouaet nkterй z ji~ existujнcнch geoher. Z†dalaнch akcн je tYeba uvйst jednotlivй cesty vэlety s†pYedem naplбnovanэm programem. Bhem roku probhlo celkem 12 tras s†nбsledujнcнmi cнli: бslav, Protr~enб pYehrada na Bнlй Desnй, Jiho eskй rybnнky, Liberec a jeho pamtihodnosti, Chrastava a Hrбdek nad Nisou i Klimkovice, kde byla ъ ast v~dy 3-7 osob. Jednotlivй cesty vэlety mimo Prahu byly v~dy realizovбny za pomoci dopravy dodбvkovэm vozem mikrobusem ve vlastnictvн lenky spolku ~adatele (s kapacitou pro 8 osob), kterэ mб rovn~ dostate nou lo~nou plochu pro eventuбlnн nбklad. Bylo tomu tak proto, ~e jsme s sebou v~dy vezli vtaн po et zavazadel a vybavenн (jнzdnн kola, v nkterэch pYнpadech lod, mapy, batohy, rezervnн odvy, sva iny a dalaн turistickй vybavenн a potYeby), proto~e vaichni dtatн ъ astnнci se rekrutujн ze sociбln slabэch rodin, vlastnн turistickй vybavenн nemajн a jsou odkбzбni na jeho zapoj enн ~adatelem spolkem Bu i. Publicita projektu Bhem celйho projektu byla v rбmci jeho publicity podбvбna informace, ~e projekt byl podpoYen mstskou бstн Praha 3. Na ka~dй akci oddнlu byla tato informace tlumo ena vedoucнm pYed jejнm zahбjenнm, dбle pak byli informovбni vaichni lenovй na prvnн schozce v roce i dбle bhem roku. Informace o podpoYe M Praha 3 byla takй zopakovбna pYed ka~dou dalaн akcн. V Praze dne 21.1.2022 & .................................................... Bc. `tpбn Kavur Statutбrnн zбstupce pYedseda Bu i z.s. 0tђЃшъь $ B ∆  В К Њ А§ђ!–!ъцъфффтктжтввввввџџџ 65]\5\0J5jUU5CJ$5 ;CJ$52v" $ D »  Д Ж И К ј ¬ fhxzъхряЁЎ”ќ…ƒњљїєЈµ≥±ѓ≠$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$d%d&d'd$a$$a$$a$zJLЊјz|~А¶®z | ® ™ ђ Ѓ ∞ ,!`!Ѓ!“!эыщчхуспнлйзегбяЁџў„“$a$0∞В. ∞∆A!∞n"∞К#Р$Рб2P1РX0pА3P(20ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэRoot Entry€€€€€€€€ јFАCompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€ Data €€€€€€€€€€€€0£SummaryInformation(€€€€3,WordDocument€€€€€€€€ 2(ObjectPool€€€€€€€€€€€€ю€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€8t€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€