Název projektu: Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Program podpory: Prázdninová činnost
Žadatel: Buči z.s. (22896163)

Schválená podpora celkem: 35 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 35 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 35 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 35 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 35 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 8. 2021
Ubytovací a stravovací náklady

Uhhrazeno v hotovosti
Příloha č.55916
Příloha č.55917
Příloha č.55915
36 400,00 Kč
35 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14460
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
23,5 KB
14461
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
271,73 KB
14462
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
636,46 KB
14463
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
399,69 KB
55915
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
725,59 KB
55916
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
725,59 KB
55917
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
132,3 KB
61644
Zprava_Tabor_2021.doc
Anonymizovaná příloha
23,5 KB
61645
NabidkaLT2021P3.pdf
Anonymizovaná příloha
271,73 KB