Název projektu: Občanská poradna REMEDIUM

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 57 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 57 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 57 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 57 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 57 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
30. 12. 2021
Občanská poradna REMEDIUM

celková vyčerpaná částka
Příloha č.13774
Příloha č.13775
57 000,00 Kč
57 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
57 000,00 Kč
57 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14387
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,31 MB
14388
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,3 MB
14389
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,33 MB
14585
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
309,99 KB
61924
ZZ_2021_OP_služba.pdf
Anonymizovaná příloha
318,29 KB
61925
publicita+leták.jpg
Anonymizovaná příloha
2,31 MB