Název projektu: Fotbal v chůzi - Praha 3

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Senior fitnes z. s. (22724770)

Schválená podpora celkem: 16 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 16 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 16 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 16 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 16 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
12. 10. 2021
odměna trenéra1
Příloha č.13685
Příloha č.13686
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
23. 7. 2021
odměna trenéra
Příloha č.13687
Příloha č.13688
10 000,00 Kč
6 800,00 Kč
0,00 Kč
3 200,00 Kč
Celkem
20 000,00 Kč
16 800,00 Kč
0,00 Kč
3 200,00 Kč
Podíl
100.00 %
84.00 %
0.00 %
16.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
13690
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
12,03 KB
13691
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
794,3 KB
61939
Fotbal+Praha+3.docx
Anonymizovaná příloha
12,03 KB
61940
Výstřižek+foto.PNG
Anonymizovaná příloha
794,3 KB