Název projektu: Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN

Program podpory: Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Centrum MARTIN o.p.s. (22814655)

Schválená podpora celkem: 9 800,00 Kč
Vyplacená podpora: 9 800,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 9 800,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 9 800,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 9 800,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
4. 1. 2021
Nájemné + Vodné a stočné v Karlín - leden

Prostor Sokolovská 229/75, Praha 8, který je pronajat od MČ Praha 8 a slouží jako prostory pro poskytování sociální služby
Příloha č.13006
Příloha č.13007
3 099,00 Kč
2 052,00 Kč
2
2. 2. 2021
Nájemné + Vodné a stočné v Karlín - únor
Příloha č.13006
Příloha č.13007
3 099,00 Kč
2 052,00 Kč
3
2. 3. 2021
Nájemné + Vodné a stočné v Karlín - březen
Příloha č.13006
Příloha č.13007
3 099,00 Kč
2 052,00 Kč
4
6. 4. 2021
Nájemné + Vodné a stočné v Karlín - duben
Příloha č.13006
Příloha č.13007
3 099,00 Kč
2 052,00 Kč
5
3. 5. 2021
Nájemné + Vodné a stočné v Karlín - květen
Příloha č.13006
Příloha č.13007
2 099,50 Kč
1 592,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
13006
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
601,14 KB
13007
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
30,69 KB
13008
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,45 MB
13009
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
18,38 KB
19306
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
433,5 KB
19307
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
89,77 KB
61660
STD-Zpráva+o+realizaci.docx
Anonymizovaná příloha
18,38 KB
61661
Plakát+Praha+3 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
1,45 MB