Název projektu: Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: Centrum MARTIN o.p.s. (22814655)

Schválená podpora celkem: 44 600,00 Kč
Vyplacená podpora: 44 600,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 44 600,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 44 600,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 44 600,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
25. 1. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova 10 - leden

Prostor Lupáčova 10, Praha 3, který je pronajat od MČ Praha 3 a slouží jako prostory pro poskytování sociální služby
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
2
25. 2. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - únor
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
3
25. 3. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - březen
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
4
26. 4. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - duben
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
5
25. 5. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - květen
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
6
25. 6. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - červen
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
6 832,00 Kč
0,00 Kč
68,00 Kč
7
26. 7. 2021
Nájemné + Vodné a stočné + Teplo v Lupáčova - červenec
Příloha č.12949
Příloha č.12950
6 900,00 Kč
3 608,00 Kč
0,00 Kč
3 292,00 Kč
Celkem
48 300,00 Kč
44 600,00 Kč
0,00 Kč
3 700,00 Kč
Podíl
100.00 %
92.34 %
0.00 %
7.66 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12951
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,45 MB
12952
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
18,99 KB
61658
SR-Zpráva+o+realizaci.docx
Anonymizovaná příloha
18,99 KB
61659
Plakát+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
1,45 MB