Název projektu: Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú.

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: SANANIM z. ú. (00496090)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
15. 12. 2021
Mzdové náklady 11/2021
Příloha č.12257
Příloha č.12258
80 613,00 Kč
4 984,00 Kč
0,00 Kč
75 629,00 Kč
29. 12. 2021
Zákonné pojištěníé - Kooperativa
Příloha č.12259
Příloha č.12260
72 153,00 Kč
16,00 Kč
0,00 Kč
72 137,00 Kč
Celkem
152 766,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
147 766,00 Kč
Podíl
100.00 %
3.27 %
0.00 %
96.73 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12129
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
192,8 KB
12136
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
182,42 KB
61929
SANANIM_P3_2021_PSA_ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
218,72 KB
61930
SANANIM_pouziti_loga (1).jpg
Anonymizovaná příloha
192,8 KB