Název projektu: Ambulance pro gambling SANANIM

Program podpory: Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
Žadatel: SANANIM z. ú. (00496090)

Schválená podpora celkem: 15 600,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 600,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 600,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 600,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 600,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
7. 5. 2021
Nájemné
Příloha č.12098
Příloha č.12099
14 615,00 Kč
3 522,00 Kč
2
16. 6. 2021
Nájemné
Příloha č.12101
Příloha č.12102
14 615,00 Kč
1 512,00 Kč
3
16. 7. 2021
Nájemné
Příloha č.12105
Příloha č.12106
14 615,00 Kč
3 522,00 Kč
4
8. 9. 2021
Nájemné
Příloha č.12107
Příloha č.12108
14 615,00 Kč
3 522,00 Kč
5
1. 10. 2021
Nájemné
Příloha č.12109
Příloha č.12110
17 915,00 Kč
3 522,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12098
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
57,5 KB
12099
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
43,93 KB
12101
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
59,68 KB
12102
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,24 KB
12105
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,01 KB
12106
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,1 KB
12107
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
63,96 KB
12108
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,17 KB
12109
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,04 KB
12110
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,31 KB
12115
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
195,19 KB
12124
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
249,69 KB
61927
SANANIM_P3_2021_AG_ZZ.pdf
Anonymizovaná příloha
299,97 KB
61928
SANANIM_pouziti_loga.jpg
Anonymizovaná příloha
195,19 KB