Název projektu: Senioři Prahy 3 v pohybu

Program podpory: Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Senior fitnes z. s. (22724770)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
25. 6. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12426
Příloha č.12427
3 300,00 Kč
2 100,00 Kč
0,00 Kč
1 200,00 Kč
2
31. 8. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12430
Příloha č.12431
4 050,00 Kč
2 250,00 Kč
0,00 Kč
1 800,00 Kč
3
20. 12. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12434
Příloha č.12435
7 700,00 Kč
5 900,00 Kč
0,00 Kč
1 800,00 Kč
4
20. 12. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12438
Příloha č.12439
8 650,00 Kč
5 350,00 Kč
0,00 Kč
3 300,00 Kč
5
6. 12. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12440
Příloha č.12441
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
9. 12. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12446
Příloha č.12447
1 400,00 Kč
1 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
20. 12. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12448
Příloha č.12449
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
25. 10. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12450
Příloha č.12451
1 050,00 Kč
1 050,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9
25. 10. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12454
Příloha č.12455
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
10
12. 8. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12456
Příloha č.12457
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
11
6. 8. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12458
Příloha č.12459
1 250,00 Kč
250,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
12
9. 8. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12462
Příloha č.12463
1 500,00 Kč
500,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
13
22. 9. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12464
Příloha č.12465
1 250,00 Kč
250,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
14
14. 10. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12468
Příloha č.12469
2 050,00 Kč
500,00 Kč
0,00 Kč
1 550,00 Kč
15
22. 9. 2021
nájem sportoviště
Příloha č.12621
Příloha č.12622
3 900,00 Kč
3 900,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
16
22. 9. 2021
nájem sportoviště
Příloha č.12624
Příloha č.12625
3 250,00 Kč
3 250,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17
20. 12. 2021
nájem sportoviště
Příloha č.12626
Příloha č.12627
1 400,00 Kč
1 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
18
29. 11. 2021
nájem sportoviště
Příloha č.12634
Příloha č.12635
2 200,00 Kč
2 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19
6. 8. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12642
Příloha č.12643
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
20
25. 6. 2021
odměna trenéra
Příloha č.12648
Příloha č.12649
1 450,00 Kč
550,00 Kč
0,00 Kč
900,00 Kč
Celkem
53 550,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
13 550,00 Kč
Podíl
100.00 %
74.70 %
0.00 %
25.30 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
12420
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,4 KB
12650
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
67,06 KB
12640
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
190,61 KB
12651
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
67,06 KB
12652
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
636,29 KB
12653
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
100,78 KB
61937
Praha+3+-+zpráva.docx
Anonymizovaná příloha
12,4 KB
61938
Výstřižek...PNG
Anonymizovaná příloha
67,06 KB