Název projektu: Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Celesta Praha, z.ú. (04490967)

Schválená podpora celkem: 5 700,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 700,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 700,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 700,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 900,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 800,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
4. 11. 2021
úhrada poměrné části za toner do tiskárny (kanc. potřeby)
Příloha č.10398
Příloha č.10399
12 366,20 Kč
900,00 Kč
0,00 Kč
11 466,20 Kč
Celkem
12 366,20 Kč
900,00 Kč
0,00 Kč
11 466,20 Kč
Podíl
100.00 %
7.28 %
0.00 %
92.72 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10383
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
824,97 KB
10387
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
151,92 KB
10388
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
843,84 KB
10402
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
722,08 KB
61655
Celesta+Praha_Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu.docx.pdf
Anonymizovaná příloha
824,97 KB