Název projektu: Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (46358978)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 0,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 5 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
Vyúčtování neobsahuje žádné položky
Celkem
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
0.00 %
0.00 %
100.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
14488
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
16,09 KB
14489
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
178,5 KB
61995
Závěrečná+zpráva (7).docx
Anonymizovaná příloha
16,09 KB
61996
Prehled+publicity (2).doc
Anonymizovaná příloha
178,5 KB