Název projektu: Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže Teen Challenge pro znevýhodněné děti

Program podpory: Pravidelná činnost
Žadatel: Teen Challenge International ČR (68402686)

Schválená podpora celkem: 70 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 70 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 70 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 70 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 70 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
8. 6. 2021
doprava autobusem na letní tábor
Příloha č.12701
Příloha č.13467
16 698,00 Kč
16 698,00 Kč
2
4. 1. 2021
pojištění za 1. čtvrtletí
Příloha č.12793
Příloha č.20921
2 608,00 Kč
2 608,00 Kč
3
1. 4. 2021
pojištění 2. čtvrtletí
Příloha č.12796
Příloha č.12768
2 608,00 Kč
2 608,00 Kč
4
2. 7. 2021
pojištění 3. čtvrtletí
Příloha č.12797
Příloha č.12769
2 608,00 Kč
2 608,00 Kč
5
4. 10. 2021
pojištění 4. čtvrtletí
Příloha č.12798
Příloha č.12761
2 608,00 Kč
2 097,00 Kč
6
21. 12. 2021
dohadné položky - elektřina
Příloha č.12703
Příloha č.13823
20 000,00 Kč
10 745,00 Kč
7
20. 12. 2021
dohadné položky - plyn
Příloha č.13831
Příloha č.13833
40 000,00 Kč
30 000,00 Kč
8
1. 12. 2021
dofhadné položky - vodné
Příloha č.13840
Příloha č.13832
10 000,00 Kč
2 636,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9913
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
7,93 MB
12696
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
9,28 KB
12701
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
4,03 MB
12703
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
4,38 MB
12760
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,75 KB
12761
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,65 KB
12768
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,65 KB
12769
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,65 KB
12793
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,89 MB
12796
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,85 MB
12797
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,77 MB
12798
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,84 MB
13467
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,31 KB
13823
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
417,67 KB
13831
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
7,77 MB
13832
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
238,77 KB
13833
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
240,39 KB
13840
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
618,49 KB
20921
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
60,6 KB
61975
Závěrečná+zpráva+projektu+za+rok+2021+(Praha+3).odt
Anonymizovaná příloha
9,28 KB
61977
Výroční+zpráva+2020.pdf
Anonymizovaná příloha
7,93 MB