Název projektu: Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3

Program podpory: Pravidelná činnost
Žadatel: BcA. Ján Nemec (43075673)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 6. 2021
Výpis z úču 006 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9579
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
41 020,00 Kč
2
21. 6. 2021
Výpis z úču 006 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9579
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
41 020,00 Kč
3
21. 7. 2021
Výpis z úču 007 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9583
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
41 020,00 Kč
Celkem
183 060,00 Kč
60 000,00 Kč
0,00 Kč
123 060,00 Kč
Podíl
100.00 %
32.78 %
0.00 %
67.22 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9577
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,29 KB
9623
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
126,93 KB
17027
ZZ Nemec.docx
Anonymizovaná příloha
17,95 KB
17029
publicita Nemec.pdf
Anonymizovaná příloha
132,23 KB