Název projektu: Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3

Program podpory: Pravidelná činnost
Žadatel: BcA. Ján Nemec (43075673)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
7. 6. 2021
Výpis z úču 006 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9579
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč
2
21. 6. 2021
Výpis z úču 006 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9579
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč
3
21. 7. 2021
Výpis z úču 007 - stálý nájem za prostory
Příloha č.9621
Příloha č.9583
61 020,00 Kč
20 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9577
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
12,29 KB
9621
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
869,21 KB
9579
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
129,85 KB
9583
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
129,96 KB
9623
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
126,93 KB
17027
ZZ Nemec.docx
Anonymizovaná příloha
17,95 KB
17029
publicita Nemec.pdf
Anonymizovaná příloha
132,23 KB