Název projektu: Mezigeneračně na Praze 3

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Mezi námi, o.p.s. (02267217)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
22. 2. 2021
011-8 Tisk
Příloha č.9626
Příloha č.9627
254,00 Kč
254,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
16. 2. 2021
011-20 Výtvarný materiál
Příloha č.9639
Příloha č.9640
250,00 Kč
250,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
15. 4. 2021
011-49 Provozní náklady - Telefony, internet
Příloha č.9641
Příloha č.9642
2 984,61 Kč
2 920,00 Kč
0,00 Kč
64,61 Kč
4
19. 4. 2021
042-57 Výtvarné potřeby
Příloha č.9645
Příloha č.9646
135,00 Kč
135,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
1. 5. 2021
011-60 Výtvarný materiál
Příloha č.9649
Příloha č.9650
292,82 Kč
292,00 Kč
0,00 Kč
0,82 Kč
6
5. 5. 2021
011-61 Výtvarné potřeby
Příloha č.9652
Příloha č.9653
777,00 Kč
777,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
3. 6. 2021
011-76 Tisk
Příloha č.9654
Příloha č.9655
956,00 Kč
956,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
26. 11. 2021
056-11 Provozní náklady - nájemné
Příloha č.9661
Příloha č.9662
24 902,00 Kč
4 416,00 Kč
0,00 Kč
20 486,00 Kč
Celkem
30 551,43 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
20 551,43 Kč
Podíl
100.00 %
32.73 %
0.00 %
67.27 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9850
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,64 MB
9910
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
1,15 MB
10072
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
322,38 KB
61739
Závěrečná+zpráva+Mezi+námi+Mezigeneračně+na+Praze+3+2021.PDF
Anonymizovaná příloha
733,91 KB
61740
Mezi+námi+-+Fotodokumentace+a+propagace+projektu+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
4,64 MB