Název projektu: Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3

Program podpory: Prázdninová činnost
Žadatel: LUDUS MAGNUS, z.s. (03578151)

Schválená podpora celkem: 45 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 45 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 45 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 45 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 45 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
14. 9. 2021
Pronájem sportoviště
Příloha č.10372
Příloha č.10373
11 500,00 Kč
11 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
14. 9. 2021
Pronájem sportoviště
Příloha č.10374
Příloha č.10375
11 500,00 Kč
11 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
23. 9. 2021
Pronájem sportoviště
Příloha č.10376
Příloha č.10377
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
27. 9. 2021
Pronájem sportoviště
Příloha č.10378
Příloha č.10379
12 300,00 Kč
12 000,00 Kč
0,00 Kč
300,00 Kč
Celkem
45 300,00 Kč
45 000,00 Kč
0,00 Kč
300,00 Kč
Podíl
100.00 %
99.34 %
0.00 %
0.66 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10400
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
318,54 KB
10401
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
293,95 KB
61733
Závěrečná+zpráva+o+realizaci+projektu_Sportovní+Kempy.pdf
Anonymizovaná příloha
318,54 KB
61734
Snímek+obrazovky+2022-01-13+v 14.47.33.png
Anonymizovaná příloha
293,95 KB