Název projektu: Končím s nemocí

Program podpory: Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 5 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
31. 12. 2021
paušální výdaje
Příloha č.21390
Příloha č.21391
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10116
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
282,67 KB
61695
Závěrečná_informace_Končím_s_nemocí_P3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
282,67 KB