Název projektu: Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364)

Schválená podpora celkem: 25 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 21 475,23 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 824,77 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
9. 12. 2021
Mzdové náklady - PS

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.9182
Příloha č.10093
Příloha č.9184
Příloha č.10091
Příloha č.10092
21 475,23 Kč
21 475,23 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
21 475,23 Kč
21 475,23 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10088
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
513,66 KB
61694
ERGO_Aktiv_závěrečná_zpráva_Denní_stacionářP3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
513,66 KB