Název projektu: Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku

Program podpory: Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364)

Schválená podpora celkem: 25 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 25 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 25 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 25 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 21 475,23 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 824,77 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 12. 2021
Mzdové náklady - PS

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.9182
Příloha č.10093
Příloha č.9184
Příloha č.10091
Příloha č.10092
21 475,23 Kč
21 475,23 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
9182
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
374,67 KB
9184
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
91,78 KB
10093
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,49 MB
10088
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
513,66 KB
10091
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
190,47 KB
10092
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
177,63 KB
61694
ERGO_Aktiv_závěrečná_zpráva_Denní_stacionářP3_2021.pdf
Anonymizovaná příloha
513,66 KB