Název projektu: HoSt - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. (26616190)

Schválená podpora celkem: 10 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 609,60 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 690,40 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
15. 10. 2021
IT servis_internet, VPN, správa serverů
Příloha č.15988
Příloha č.15989
19 118,00 Kč
734,60 Kč
2
8. 12. 2021
mzda_11/2021_soc. pracovník_
Příloha č.17725
Příloha č.17726
42 742,41 Kč
1 900,00 Kč
3
12. 8. 2021
mzda_17/2021_asistetnka_
Příloha č.17729
Příloha č.17730
16 082,76 Kč
2 975,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
15987
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
995,69 KB
15988
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
712 KB
15989
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
205,71 KB
17725
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
493,43 KB
17726
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
128,25 KB
17729
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
502,32 KB
17730
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
126,04 KB
61703
Zpráva_zhodnocení+projektu_HOST+2021.pdf
Anonymizovaná příloha
995,69 KB