Název projektu: Olympijský sport Taekwondo WT

Program podpory: Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Raptor Dojang, z.s. (26530431)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 7. 2021
nájem tělocvičen ŽŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - červnec až prosinec
Příloha č.7908
Příloha č.7909
33 120,00 Kč
30 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7901
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,19 MB
7904
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
464,06 KB
7908
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
2,79 MB
7909
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
387,59 KB
61912
2021_praha3_zaverecna_zprava.pdf
Anonymizovaná příloha
82,15 KB
61913
2021_praha3_doklad_o_publicite.pdf
Anonymizovaná příloha
1,19 MB