Název projektu: Aero seniorům 2021

Program podpory: Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. (67775080)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
10. 8. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.10313
Příloha č.10314
22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
10. 8. 2021
PR služby, propagace
Příloha č.10315
Příloha č.10316
15 950,00 Kč
15 801,24 Kč
0,00 Kč
148,76 Kč
3
16. 11. 2021
půjčovné filmu
Příloha č.10317
Příloha č.10318
2 198,76 Kč
2 198,76 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
40 148,76 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
148,76 Kč
Podíl
100.00 %
99.63 %
0.00 %
0.37 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
10297
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
7,02 MB
61952
zaverecnazprava_praha3_aeroseniorum2021_brozura_foto.pdf
Anonymizovaná příloha
7,02 MB