Název projektu: Beztíže: Služby pro rizikovou mládež

Program podpory: Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Beztíže, z. ú. (04657217)

Schválená podpora celkem: 30 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
10. 8. 2021
Nákup materiálu na výrobu, drogerie
Příloha č.8101
Příloha č.8102
1 375,00 Kč
1 375,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
10. 8. 2021
Vstupné
Příloha č.8103
Příloha č.8104
1 390,00 Kč
1 390,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
7. 9. 2021
Nákup materiálu - barvy
Příloha č.8105
Příloha č.8106
595,00 Kč
595,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
15. 11. 2021
Nákup materiálu - propisky
Příloha č.8107
Příloha č.8108
50,00 Kč
50,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
25. 8. 2021
Služby - workshopy
Příloha č.21439
Příloha č.8109
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
17. 8. 2021
Nákup materiálu - spreje na graffiti
Příloha č.8110
Příloha č.8111
1 790,00 Kč
1 790,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
25. 8. 2021
Služby - realizace graffiti workshopu
Příloha č.8112
Příloha č.8113
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
14. 10. 2021
Mzda DPP 9/2021
Příloha č.8114
Příloha č.8115
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9
12. 11. 2021
Mzda DPP 10/2021
Příloha č.8114
Příloha č.8116
9 800,00 Kč
9 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
7268
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
3,03 MB
7269
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,63 MB
7270
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
4,32 MB
16201
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
656,86 KB
61632
ZZ+P3+Beztíže.docx
Anonymizovaná příloha
659,9 KB